Jeziki manjšin v FJk potrebujejo doslednejšo rabo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v Deželnem svetu FJk zahteval, da so manjšinski jeziki deležni doslednejše rabe.

V teh dneh zasedanja Deželnega sveta so bili v ospredju tudi priznani manjšinski jeziki v deželi Furlaniji Julijski krajini. Na vrsto je prišlo svetniško vprašanje, ki ga je predstavnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec vložil meseca oktobra. V njem je se je dotaknil uporabe slovenščine v javnih sporočilih deželne uprave. Gabrovec je v svojem dokumentu navedel, da državna in deželna zakonodaja ščiti spoštovanje, rabo in uveljavljanje manjšinskih jezikov. Podčrtal je še, da nas na to veže tudi deželni statut.

Na vprašanje je v avli deželnega sveta FJk odgovarjal pristojni deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Ta je na kratko razložil, da se deželna uprava glede slovenščine naslanja na centralni urad za slovenski jezik. Omenjeni urad naj bi bil po odbornikovih besedah ravnokar deležen okrepitve. Ta deželna struktura ima nalogo, da ugodi vsem, ki se na deželno upravo zglasijo v slovenščini. Ista služba je tudi pristojna za prevajanje smerokazov, plakatov in obvestil.

Centralni urad za slovenski jezik je bila zalo pomembna jezikovna pridobitev. Zanj se je še posebno prizadeval prejšnji Paritetni odbor. Temeljne važnosti je njegova koordinacijska vloga dvojezičnih okenc, ki delujejo v 32 občinah, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001.

Gabrovec je v svoji repliki opozoril na potrebo po nadgraditvi uporabe slovenskega jezika. Ta nadgraditev naj preseže vidik izpolnjevanja po zakonu predvidene pravice. Dežela, ki je posebna in samostojna zlasti zaradi zgodovinske prisotnosti narodnih in jezikovnih skupnosti, mora aktivneje uporabljati večjezičnost. In to predvsem v javnem obveščanju, informativnih kampanjah in promociji. Slovenščina naj bo prisotna tako v konvencionalni tiskani obliki kot tudi v sodobnejših informativnih sredstvih, ki jih ponuja digitalizacija.

Doslednejša uporaba manjšinskih jezikov v javnih sporočili Dežele FJk bi primerno sovpadala z 20. obletnico zaščitnega zakona 38/2001.

Trst, 20. februarja 2021

Plošča na stavbi Deželnega sveta FJk v Trstu. Manjšinski jeziki.
Plošča na stavbi Deželnega sveta FJk v Trstu
Deli