Velle est posse, če hočeš zmoreš tudi strešice

Tiskovno sporočilo deželnega svetnika SSk Marka Pisanija

Velle est posse, če hočeš zmoreš, ali neskončna zgodba o naprezanjih, ki jih moramo vlagati za to, da so naše pravice izpolnjene, predvsem ko gre za strešice. Takoj ob pričetku XIII. zakonodajne dobe je deželni svetnik SSk Marko Pisani v Deželnem svetu opozoril na pomanjkljivosti s pisanjem strešic na raznih dokumentih, ki jih izdaja Dežela. Kot primer je navedel identifikacijske kartice –badge– deželnih uslužbencev. Ker gre za osebni dokument morajo imena in priimki odgovarjati pravilnemu zapisu, je poudaril Pisani.

Dežela ima  svoje podjetje za deželni elektronski informativni sistem Insiel, ki naj bi bilo po svoj čas objavljenih zagotovilih že od leta 2017 opremljeno za pisanje slovenskih znakov. V tem smislu ni razlogov za nepravilnosti. Odbornik Roberti, ki je pristojen za jezikovne manjšinske skupnosti, je takrat dejal, da teh primerov ne pozna in da se bo zavzel za to, da se nemudoma odpravijo. Rečeno storjeno: uslužbenec Miloš Čotar, ki v Deželnem svetu sodeluje z deželnim svetnikom Slovenske skupnosti, je tako končno dobil na kartici pravilno natisnjene strešice na imenu in priimku.

»Odborniku Robertiju gre pohvala za izpolnjeno obljubo, čeprav ni normalno, da se za to mora zavzeti sam odbornik. Službe, uradi in funkcionarji bi morali to storiti avtomatično, za udejanjanje pravic pa smo vselej odgovorni tudi sami« piše Pisani. Deželni svetnik SSk tudi poziva vse deželne uslužbence, ki imajo pomanjkljivo zapisane šumnike, da se zglasijo pri pristojni službi in zahtevajo popravek za to, da ne bo zgledni primer ostal osamljen.

Trst, 7. julija 2023

Deli