Vidoni: Enotnost in konkretne spremembe za bodoče politične izzive

Preboj SSk

Veliko je bilo govora in pisanja v teh dneh po zaključku štetja glasov po deželnih volitvah 2.in 3.aprila. Stranka Slovenska skupnost je presegla prag 1%, čeprav s težavo, z minimalno razliko, a vseeno ga je presegla. Žal, naši narodni skupnosti ni uspel preboj še drugega oz. druge predstavnice v Deželni svet. A razlog za to je po mojem mnenju potrebno iskati drugje, ne le v dogovoru, ki ga je Demokratska stranka podpisala s stranko Slovenska skupnost. 

Soočenje v Križu

Torek 28.marca, nekaj dni pred volitvami, sem imel javno soočanje z Valentino Repini v Domu Alberta Sirka v Križu. Večer so organizirale kriške vaške organizacije in ga je vodil novinar Sandor Tence. Po mojem je bil ta “dvoboj” zelo konstruktiven, umirjen, ki pa je podal različno gledanje na bodočo politično sceno naše narodne skupnosti. Z ene strani trditve, da le v vsedržavni stranki, ki si želi multikulturnost, multietičnost, in vidi v teh edino možnost političnega nastopanja naših politikov, izvolitve naših predstavnikov v istitucionalne organe, naj bo to Občina, Dežela ali rimski parlament. 

Na drugi strani, pa nastopanje v narodnostni stranki. Prav ta aspekt bi želel razložiti in razčleniti kot sem ga v prej navedenem soočanju.  

Nastopanje na narodnostni osnovi

Združevanje moči je naši narodnostni skupnosti v preteklosti prineslo le pozitivne rezultate. Tu mislim predvsem na Jadran, združenje košarkarskih društev, ki delujejo v našem zamejstvu. Odločitve o združevanju in sodelavnju med seboj različnih akterjev, z idejo o skupnem nastopanju za dosego čimboljšega rezultata, je privedlo do uspešnih ciljev. Razni Ban, Starc, Žerjal, Rauber in ostali, bi ne dosegli napredovanja v takratno 2.italijansko košarkarsko ligo, če bi nastopali z dresi različnih barv. Nastopali so z modrimi barvami Jadrana in jim je zato uspelo to, kar vsako posamično košarkarsko društvo ne bi nikoli izpeljalo. Torej skupne moči nas privedejo do odličnih rezultatov. 

Zakaj vam to pišem? Saj večina zamejcev to ve in zna! Res je. Večkrat pa to pozabimo ali hočemo podzavestno pozabiti. 

Sem pripadnik stranke Slovenska skupnost. Enostaven razlog. Važnejša mi je  nardona pripadnost kot ideologija, svetovnonazorska opredelitev raznih vsedržavnih strank ali gibanj. To predvsem, ker si želim, da je naša narodna skupnost zastopana z lastnimi barvami dresov. Sleči si moramo strankarske drese, barve različnih ideologji in obleči drese z barvo naše narodnostne skupnosti

Poiščimo skupne imenovalce

Poiskati moramo skupni imenovalec.  Združeni smo zmagovalni. Ko nastopamo vsak zase, vsak za svoj osebni oz. strankarski cilj, bomo doživeli le poraze. Naj navedem le primer občikih volitev prejšnjega leta v Nabrežini. Če bi bil naš nastop razpršen, bi gotovo spet podarli našo občino. Združeno pa nam je uspelo si priboriti to, kar nam pritiče. 

Zato je moja misel in želja, da moramo dobiti skupne teme, skupne cilje in združiti moči pod isto streho. Soočanje je potrebno in konstruktivno. A skupni imenovalec mora biti naš cilj. 

Mladi si želijo enotnosti

Tudi naša mladina nas to sprasuje.  Mladi zahtevajo, da vržemo stran drese ideologije in dobimo skupne rešitve. Poleg tega pa moramo skrbeti za našo zemljo, našega človeka in seveda naše mlade. Veliko je nerešenih vprašanj. Med nami se kregamo, mladina nam beži. Med nami ne dobimo skupnega cilja, kmetje, vinogradniki hrepenijo po boljših pogojih obdelovanja  njiv in vinogradov. Se moramo zavedati, da ko nastopamo razpršeni se naš cilj oddaljuje. Poraz je skoraj neizbežen. 

SSk je dokazala odprtost s kandidaturo Mirka Sardoča

Stranka Slovenska skupnost, kateri pripadam in sem njen član, je na zadnjih volitvah dokazala odprtost. S kandidaturo Mirka Sardoča, bivšega župana in odbornika Občine Zgonik, je le potrdila, da nima nikakršnih predsodkov. S Sardočem je stranka imela dodano vrednost, ki jo moramo še nadgraditi in okrepiti. Že leta 2008, ko je na takratnih deželnih voltivah, kandidiral Igor Gabrovec, je bilo to na dlani. V tistem obdobju sedaj že bivši deželni svetnik in sedanji župan Občine Devin Nabrežina, ni bil član stranke, nastopal je kot neodvisen. V vodstvene organe se je vključil le po izvolitvi. S temi primeri je Slovesnka skupnost dokazala, da je lahko zbirna stranka in odprta vsakemu dogovarjanju. 

Nujno je po mojem mnenju soočanje vseh političnih akterjev naše narodne skupnosti. Le s konkretnimi spremembami in združeni bomo v bodoče lahko kos vsakemu političnemu izzivu.     

Pavel Vidoni

Trst, 11. aprila 2023

Deli