Zadovoljstvo SSk za izvolitev Marka Pisanija

Z izvolitvijo Marka Pisanija je Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, ponovno zagotovila samostojen in suveren glas slovenske narodne skupnosti v deželnem parlamentu FJk. Kot kaže bo predstavnik SSk edini izvoljeni Slovenec, kar njemu in stranki nalaga še posebej odgovorno breme. Marku Pisaniju naj gredo čestitke stranke tudi za prepričljivo osebno uveljavitev z visokim številom zbranih preferenc. Zahvala naj gre vsem kandidatom in kandidatkam, pa tudi aktvistom na terenu, saj je vsak izmed njih veliko vložil v volilno kapmpanjo, ki je bila nadvse zapletena.

Slovenska narodna skupnost se mora zamisliti

Danes je čas za praznovanje. Po velikonočnih praznikih pa se mora stranka in z njo vsa naša narodna skupnost zamisliti v scenarij, ki izhaja iz številk in volilnih trendov. Ponovno je bilo dokazano, da je razprševanje slovenskih glasov na kandidate različnih list in strank skrajno nevarno. Tokrat smo resno tvegali, da ostanemo prav vsi doma in s tem Slovenci brez predstavnika. Priznanje gre vsekakor slovenskim kandidatom na drugih listah, začenši z Valentino Repini in Danilom Slokarjem. V objektivno težki konkurenci so si izborili veliko število osebnih preferenc. Tudi z njimi hočemo razvijati vsako možno obliko sodelovanja.

Sedanja posebna volilna določila je potrebno nadgraditi

Stranka SSk je tokrat dosegla predvideni kvorum za pičlo število glasov. Sicer pa bi bil dosežek kvoruma brez volilnega dogovora in torej povezave z Demokratsko stranko tudi tokrat nemogoč. Od tu potreba, da se v volilno zakonodajo vnesejo določila, ki naj slovenski narodni skupnosti realno omogočijo zagotovljeno izvolitev predstavnikov v zakonodajna telesa na deželni in vsedržavni ravni. To je politična proriteta.

Upad volilne udeležbe zaskrblja

Zaskrblja osip volilne udeležbe, saj se je tudi tokrat večina volilnih upravičencev odločila, da ne bo odločala. Nesporen pa je tudi oseben uspeh predsednika Fedrige, ki je motiviral in prepričano zadovoljil referenčno volilno telo. S tem si je kot prvi neposredno izvoljeni predsednik priboril drugi zaporeden mandat.

Za stranko se začenja kongresno obdobje

Deželne volitve odpirajo za SSk kongresno obdobje. Stranka ga usmeriti v lastno prenovo, da na novo zariše vsebine, poslanstvo in strategije političnega nastopanja na lokalni, vsedržavni, čezmejni in mednarodni ravni. Prihodnjo pomlad bodo tudi upravne volitve v številnih občinah. SSk si nadeja nove in razširjene volilne dogovore in povezave po modelu lanske devinsko-nabrežinske in tokratne deželne koalicijske izkušnje.

Igor Gabrovec, deželni politični tajnik SSk

Trst, 4. aprila 2023

Deli