Volitve so zaključene, prihodnost je v samostojnem nastopanju

Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško se zahvaljuje vsem volivkam in volivcem za podporo na deželnih volitvah. Prav tako gre zahvala trem kandidatkam in dvema kandidatoma, ki so stranko lipove vejice zastopali na njeni goriški listi. Zahvala gre tudi vsem kandidatkam in kandidatom, ki so svoj obraz in ime zastavili na listah SSk v volilnih okrožjih Videm, Tolmeč in Pordenon. Tudi tam nabrani glasovi so dragoceni za končni volilni rezultat.

Marku Pisaniju iskreno čestitamo za izvolitev v deželni svet in vabimo k tvornemu sodelovanju za potrebe Goriške, še posebno v luči približevanja EPK 2025.

Posebno priznanje si zasluži Mirko Sardoč, ki je sprejel ponudbo in izziv kandidiranja na listi SSk in s svojim doprinosom odločilno prispeval k izvolitvi predstavnika SSk v deželnem svetu FJk. Posebna zahvala gre tudi Anni Wedam za odličen rezultat v občini Naborjet Ovčja vas.

Volilna kampanja je bila intenzivna in vsebinska

Volilna kampanja na Goriškem je bila intenzivna in vsebinska. Na vseh shodih smo predstavili stališča in predloge SSk za najrazličnejše družbene tematike. V tem smo veseli in zadovoljni, da smo to lahko predstavili kot Slovenci, ki v naši deželni stvarnosti tvorijo eno izmed treh priznanih narodnih skupnosti. Predstavili smo se v sklopu levo sredinske koalicije, ki je podpirala predsedniškega kandidata Massima Moretuzza. Nastopili smo samostojno, z lastnim obrazom in imenom. Prispevali smo svoj temeljni delež, k dosežku 1,02%, in k potrditvi prisotnosti predstavnika SSk v deželnem svetu FJk, ki se je začela daljnega leta 1964.

Zaščitna zakonodaja se mora dotikati tudi predstavništva v izvoljenih telesih

Ne želimo skrivati, da se rezultat liste ne ujema s predvolilnimi pričakovanji. Nekaj je objektivnih razlogov, kot npr. upad volilne udeležbe. So pa tudi drugi razlogi, ki jih bo pokrajinsko tajništvo podrobno analiziralo v prihodnjih dneh.

Izvolitev slovenskega predstavnika na podlagi zagotovljene pravice po olajšani izvolitvi predvideva deželni volilni zakon 107/2007. Uspeh SSk in Marka Pisanija je še en dokaz, da se mora zakonsko varstvo narodnih manjšin pokazati tudi pri sestavi glavnih institucionalnih teles državne, deželne in krajevne javne uprave. Še posebej je to pomembno za države ter dežele in pokrajine, ki uživajo svojo statutarno posebnost in upravno avtonomijo na podlagi prisotnosti jezikovnih in narodnih manjšin na svojem ozemlju. V tem smislu se pokrajinsko tajništvo SSk strinja z izjavo potrjenega deželnega predsednika Massimiliana Fedrige o zagotovljeni prisotnosti slovenskega predstavnika v deželnem svetu FJk, ne da bi za to bila potrebna opredelitev na desno ali levo.

Republika Slovenija omogoča italijanski narodni skupnosti, da samostojno izvoli lastnega poslanca. Tudi Slovencem v Italiji in v Furlaniji Julijski krajini naj bo omogočena ista politična pravica. 

Čestitke predsednipkemu kandidatu Moretuzzu, pomisleki nad DS

Goriško pokrajinsko tajništvo SSk se zahvaljuje predsedniškemu kandidatu Massimu Moretuzzu, ki se je podal v res težek in zahteven volilni boj. Priznavamo mu pozornost do pravic jezikovnih in narodnih manjšin. Menimo pa, da je obnova pokrajin v tem smislu lahko pozitivno dejanje.

Od senatorke Rojčeve smo si pričakovali, da bomo deležni njene podpore na naših volilnih shodih. SSk jo je namreč enotno podprla, ko se je glasovalo za italijanski parlament. Tudi nismo dobro razumeli, kaj je hotel povedati in na koga je mislil goriški kandidat slovenske komponente Demokratske stranke Fabio Vizintin v svoji izjavi za TDD RAI. Vizintin je izjavil: “na žalost imamo tudi v koaliciji  določene ljudi, ki gledajo preveč na določeno narodno zavest, ki pa nam Slovencem škodi.” Če je mislil na SSk, se nam zdi zelo neprimerno dejanje do zaveznika v sklopu iste volilne koalicije.

Kongres za prenovo SSk

Volilna kampanja je zaključena. Izidi so znani. Sedaj je potrebno gledati naprej v luči dane situacije. Za goriški del SSk bo potrebno v prihodnjih mesecih izpeljati pokrajinski kongres. K temu so vabljeni vsi, ki menijo, da je stranka lipove vejice potrebna prenove. Sedaj je čas, da misli in izjave, ki se porajajo v pogovorih in tudi po spletnih omrežjih, preidejo v dejanja. Le tako bomo na naslednjih volilnih preizkušnjah še vedno zastopali koristi in pravice vseh Slovencev v Italiji, kot to neprekinjeno dela SSk že skoraj 50 let.

Julijan Čavdek, pokrajinski tajnik SSk za Goriško

Gorica, 8. aprila 2023

 

Deli