Gabrovec: Iz državnega načrta za okrevanje in odpornost (PNRR) črpati sredstva tudi za razvoj Krasa

“Državni načrt za okrevanje in razvoj (PNRR) je edinstvena priložnost za pridobitev finančnih sredstev tudi za obnovo paštnov vzdolž tržaške obale”. Predlog je iznesel deželni svetnik SSk Igor Gabrovec med današnjo obravnavo, deželnega finančnega zakona za naslednje leto. Gabrovec je k tretjemu členu, ki zadeva kmetijstvo, predložil vrsto popravkov, s katerimi je priklical pozornost na številne težave in potrebe primarnega sektorja. Med temi je bil tudi popravek, ki je ciljal k ponovnemu financiranju postavke za obnovitvena in vzdrževalna dela tržaških paštnov. Predstavnik SSk je poudaril pozitivne učinke prvega sklopa opravljenih posegov, ki so vrnili kmetijstvu dostop in možnost obdelovanja teras pod nekdanjim sedežem ustanove ERSA na Proseku. Zahtevno delo, ki ga je izpeljal Konzorcij za sanacijo spodnjega Posočja, je vzbudilo novo zanimanje za nekdaj zgledno obdelane in nato povsem opuščene parcele nad tržaškim zalivom. Gre za dragoceno zapuščino, ki je sad trdega dela prednikov, je dejal Gabrovec, a tudi za območje, ki ga odlikujejo posebni mikroklimatski pogoji z blagodejnimi učinki na uspevanje trte in oljke. Deželni svetnik SSk je poudaril, da je potrebno nadaljevati z delom in v tem smislu pristojnega odbornika Stefana Zannierja naj čimprej skliče skupno omizje z ministrom Patuanellijem, pri katerem naj bodo soudeležene tudi Lokalna akcijska skupina Kras in organizacije kmetovalcev in vinogradnikov. Masterplan, ostaja še vedno aktualna strokovna analiza potreb in možnih investicij in kot tak že izdelano izhodišče za vključitev v državni spisek posegov za ponovni zagon gospodarstva, je zaključil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Deli