Zagotoviti nemoteno delovanje in samostojnost deželnega urada za slovenske šole

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je danes dopoldne predsednika Dežele Massimiliana Fedrigo in pristojno odbornico za šolstvo Alessio Rosolen opozoril na najbolj aktualni težavi, ki zadevata delovanje šol s slovenskim učnim jezikom v FJk. Ob znanem problemu z razpisi za učno osebje, na katerega je v teh dneh opozoril tudi Sindikat slovenske šole je slovenski deželni svetnik posebej izpostavil vprašanje načelnika posebnega urada za slovenske šole v sklopu deželnega šolskega urada, ki ga je doslej uspešno vodil dr. Igor Giacomini. Slednjemu je začetka novembra zapadel mandat in od takrat opravlja funkcijo kot vršilec dolžnosti. “Predsednika Fedrigo sem opozoril na potrebo, da oddelku za slovenske šole deželnega šolskega urada zagotovimo neokrnjeno in samostojno delovanje še zlasti v sedanji občutljivi fazi, ko se na osi dogovarjanj med Deželo in Rimom snuje regionalizacija deželne šolske mreže. Nepojmljivo bi bilo, ko bi slovenski šolski urad prav sedaj ostal brez opolnomočenega funkcionarja, saj je to vlogo dosedanji načelnik opravljal brezhibno“, poudarja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki predsednika Fedrigo poziva naj si v prvi osebi prizadeva za rešitev pomembnega vprašanja.

Deli