Zagotoviti dostop do koč na Matajurju in Kolovratu tudi pozimi

V zadnjih letih je opaziti povečano zanimanje za pohodništvo in izletništvo tudi v bližnjih, manj poznanih območjih dežele. Gotovo sta k temu botrovali tudi dve leti pandemije, ki ljudi drži daleč od gneč. Pojav si zasluži vso potrebno pozornost, saj lahko predstavlja pomemben vzvod za turistične, gostinske in obrtniške dejavnosti, posebno v manj bogatih območjih, kot je npr. Benečija.

Od tu predlog, ki ga je med obravnavo finančnega zakona za leto 2022 predložil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. Predstavnik slovenske stranke je v obrazložitvi amandmaja povedal, da se na Matajurju in Kolovratu nahajajo koče, ki bi lahko zelo dobro obratovale tudi v zimskem času, predvsem ko je okolica prekrita s snegom. “Žal so ravno zaradi snega strukture težko dostopne za družine in otroke in je zato njihovo obratovanje nedonosno“, je razložil Gabrovec. Strošek za pluženje je za male občinske uprave preveč obremenjujoč zato predlog, da se Gorski skupnosti Nediških in Terskih dolin prizna finančno postavko, s katero bi lahko slednja zagotovila varen dostop do koč Pelizzo na Matajurju in Solarji na Kolovratu. Gabrovčev predlog so podprli svetniki Cristiano Shaurli, Franco Iacop, Elia Miani in Simona Liguori, vendar mu ni privolil pristojni odbornik Zannier. Predstavnik deželne vlade je načeloma sicer odobraval pobudo, vendar svoje nasprotovanje opravičil s tem, da bi namenski prispevek sprožil pričakovanja prevelikega števila sličnih situacij drugod po deželi.

Gabrovec je zato popravek umaknil in skupaj z drugimi kolegi večine in opozicije predložil resolucijo, ki deželno vlado obvezuje, da problemu poišče primerno rešitev. “Predlog je izzval splošno zanimanje in načelno odobravanje. Dalje si bom prizadeval, da se čimprej najde pravo obliko pomoči občinskim upravam, ki si z rednimi finančnimi dotacijami ne morejo privoščiti vzdrževanja teh cest, kar je pa nujni predpogoj za boljše koriščenje gorskih struktur, med katerimi tudi Doma na Matajure Planiske družine Benečije” zaključuje deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Deli