Gabrovec: Odločno nastopimo v bran statusa in avtonomije deželnega urada za slovenske šole!

»S premestitvijo dosedanjega vodje deželnega urada za slovenske šole in posledičnim imenovanjem začasnega vršilca dolžnosti, ki mu mandat na papirju dejansko zapade čez nekaj tednov, sta pod vprašajem že sama kontinuiteta delovanja in status urada, ki je temeljnega pomena za obstoj in razvoj slovenske šole v Italiji. Paritetna komisija država-dežela FJk je pred dvema mesecema potrdila besedilo izvršilne norme o regionalizaciji šolstva, ki se bo jasno zrcalila tudi na upravljanje izobraževalne mreže in ponudbo v slovenskem jeziku. Posebni urad za slovenske šole je bil ustanovljen na podlagi prvega odstavka 13. člena zaščitnega zakona 38/01 in bil uokvirjen v deželno šolsko ravnateljstvo in pod vodstvom za stalno nameščenega vodstvenega uradnika. Poleg tega je zaščitni zakon določil pomembno vlogo tudi deželni slovenski šolski komisiji. Za ohranitev in zaščito izobraževanja v slovenskem jeziku v Furlaniji Julijski krajini je potrebno v tem izjemno občutljivem institucionalnem prehodu zagotoviti nemoteno delovanje posebnega šolskega urada, ki naj ga še naprej vodi funkcionar visokega ranga, kot tudi deželne šolske komisije. Prav tako je pričakovati, da bosta omenjeni telesi aktivno vključeni v postopek prenove upravne strukture, ki je zadolžena za slovensko šolstvo na deželni ravni. Namesto vsega tega smo bili kot skupnost v teh dneh priča nerazumljivemu in nesprejemljivemu obglavljenju urada za slovensko šolo. Temu se moramo zato kot skupnost enotno in odločno upreti, saj gre tu za obstoj in bodočnost slovenskega šolstva v Italiji. Sredi tedna je že napovedana seja Skupnega zastopstva, ki ga poleg predsednikov krovnih organizacij sestavljajo še oba slovenska deželna svetnika, senatorka in predsednik paritetnega odbora. Naj bo to priložnost, da izrazimo jasno skupno stališče v podporo naši šoli. Ob pomanjkanju alternativnih rešitev naj zato dosedanji vodilni  funkcionar s polnimi pooblastili ostane na svojem mestu ad interim do zaključka postopka regionalizacije šolstva« predlaga deželni svetnik in politični tajnik stranke SSk, ki je že prejšnji teden v tem smislu uradno posegel tudi pri predsedniku deželne vlade Massimilianu Fedrigi.

Deli