Osmice deležne odškodnine zaradi ukrepov proti covid-19

Najnovejši deželni odlok, ki predvideva finančno pomoč številnim dejavnostim pretežno gospodarskega značaja, ki so bile oškodovane zaradi ukrepov za zajezitev pandemije, upošteva tudi osmice.

»V dogovoru s Kmečko zvezo sem deželna odbornika Stefana Zannierja in Sergia  Binija opozoril na problem odškodnin prizadetim kmetijam, ki svoje proizvode tržijo v obliki tradicionalne dejavnosti osmice, opozoril že julija lani, ko smo v Deželnem svetu FJK uvajali prve tovrstne ukrepe. Takoj se je postavilo vprašanje definicije nivoja primanjkljaja, saj so si osmice med sabo zelo različne, tako kot so različna kmetijska podjetja, ki jih upravljajo. Sledila so posvetovanja tudi s posameznimi občinskimi upravami, ki hranijo sezname osmic in podatke o njihovem obratovalnem času. Naposled je prevladal predlog, da vsaka osmica, ki bo s samoizjavo zaprosila za prispevek, prejme po 700 euro enkratnega nakazila

Gre seveda za majhno vsoto, ki pa je vsekakor dobrodošla in za marsikatero zelo majhno kmetijo tudi zelo koristna. V minulem letu je marsikatera osmica odprla svoja dvorišča le za krajši čas in z omejenimi urniki, nekateri so se kar odpovedali zaradi novih predpisov in upravičenega strahu pred možnostjo okužb. Kleti in shrambe so ponekod ostale polne. Zato je deželni prispevek tudi spodbudno priznanje vloge in dostojanstva tradicionalne dejavnosti osmic, ki nenazadnje predstavljajo pomemben adut pri prepoznavnosti in promociji bogastva našega podeželja« izpostavlja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Deli