Slovenščina bo v državnem popisu za kmetijstvo!

ISTAT ugodil zahtevi za uporabo slovenskega jezika.

Predsednik Vsedržavnega inštituta za statistiko (ISTAT) Gian Carlo Blangiardo je odgovoril deželnemu svetniku SSk Igorju Gabrovcu je v zvezi s popisom. V pismu Blangiardo sporoča, da je Istat ugodil zahtevi, da bo v popisnem gradivu prisotna tudi slovenščina.

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je pred kakšnim tednom naslovil na predsednika državnega zavoda ISTAT zahtevo, da se uporabi slovenščina v raziskavah in državnem popisu kmetijstva. Poseg je deželni svetnik SSk sprožil na zahtevo in v podporo Kmečki zvezi. Deželna ustanova, ki združuje slovenske kmete v Italije je že od vsega začetka pismeno naslovila isto zahtevo na zavod ISTAT.

Slovenščina v raziskavah in v državnem popisu kmetijstva je pomembna pridobitev. Zelo pomembno bo torej, da se je bodo v prihodnjih tednih posluževalo čim več slovenskih kmetov.

Trst, 26. februar 2021

Deli