Povračilo stroškov za nekoriščene prevoze v šolo

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je deželno upravo pozval, da že sedaj predvidi povračilo stroškov za nekoriščene prevoze v šolo.

»Tudi letošnje šolsko leto, ki je po velikonočnih praznikih stopilo v svojo zaključno fazo, je zaznamovano z ničkolikimi težavami zaradi virusne pandemije. Dijaki so morali pouk prekinjati zaradi karanten, pozitivnih brisov, bolezni in uvedbe šolanja na daljavo.« S temi premisami je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec predložil svetniško vprašanje. V njem je podčrtal oportunost povračila stroškov za nekoriščene šolske prevoze.

»Že sedaj nam podatki jasno prikazujejo, da so dijaki tudi to šolsko leto preživeli v veliki meri s poukom od doma. Zaradi tega so res malo koristili mesečne in letne vozovnice za prevoz v šolo,« piše Gabrovec. V tem smislu sprašuje, kako namerava deželna uprava priskočiti na pomoč družinam za stroške oz. nekoriščene storitve. »Lani je deželni odbor uvedel delno povračilo stroškov oz. njihovo akreditacijo v obliki voucherjev za nabavo novih vozovnic za javne prevoze. Upoštevati je treba tudi, da so bili za družine stroški nujni, saj tudi letos po sili razmer prekinitve niso bile predvidene. Dijaki so vsekakor morali občasno zahajati v svoje razrede« zaključuje deželni predstavnik SSk.

Deželni svetnik SSk je pred kakšnim mesecem posegel tudi glede infrastruktur, v katerih delujejo slovenske šole.

Trst, 9. aprila 2021

Deli