Tržaški občinski svet razpravljal o proračunu in razvoju mesta

Pred velikonočnimi prazniki je tržaški občinski svet najprej z glasovi večine ratificiral sporazum med Pristaniško upravo, Deželo in Občino in s tem sprejel prostorski načlrt za območje Starega pristanišča. Levosredisnka opozicija je leta 2019 glasovala za programske smernice, saj so te imele zelo ambiciozno vizijo razvoja tega področja, zaključni dokument – torej varianta prostorskega načrta – pa se bistveno razlikuje od osvojenih smernic. Ustanovljeni konzorcij Ursus, torej organ, ki naj bi bil pristojen za trženje in valorizacijo območja ki obsega skoraj 66 hektarjev spominja bolj na neko nepremičninsko agencijo, kot pa na ustanovo ki bi si prizadevala za iskanje investitorjev in tudi morebitnega tujega kapitala za obnovo in ovtrednotenje območja,

Sledila sta v naslednjih dneh razprava in glasovanje o letošnjem proračunu, ki je zadnji te uprave in triletnem planu 2021-2023. Letošnji proračun se izenači na 711 milijonih euro. Žal tudi ta proračun je skoraj kopija tistih iz prejšnjih let, v njem pa je opaziti pomanjkanje idej in realnega stanja, v katerem se danes soočamo  zaradi širjenja pandemije Covid-19. Tudi pri načrtovanju javnih del gre bolj za neke lepotne operacije, kot pa za dolgoročno strategijo pri načrtovanju za prihodnost.

Velja še omeniti, da so se mestni svetniki pred sejo 31. marca na  pobudo podpredsednika mestne skupščine Igorja Švaba poklonili spominu na dolgoletnega duhovnika in župnika ter kanonika stolnega kapitlja msgr. Franca Vončino.

Deli