FJK naj investira v šolske infrastrukture

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je pozval deželni odbor naj konkretno investira v obnovo šolskih infrastruktur. Te še zdaleč ne odgovarjajo potrebam sodobne vzgojno-izobraževalne ponudbe.

V teku včerajšnje razprave v deželnem svetu FJK na temo šolskih stavb je posegel tudi deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. V svojem posegu je izpostavil potrebo po temeljiti poodobitvi sturktur, v katerih poteka pouk.

»Dežela FJK naj v sodelovanju s šolskim svetom predstavi celovit načrt za modernizacijo šolskih infrastruktur. Na tak način naj smotrno usmeri sredstva, ki bodo na voljo v prihodnjih letih iz državnih in evropskih skladov. Zlasti na Tržaškem in na Goriškem so šolska poslopja v veliki meri zastarela in včasih izhajajo celo iz habsburških časov. V dobi pandemije smo prepozno ugotovili, da šole še zdaleč ne razpolagajo z zadostno tehnološko opremo in hitro internetno povezavo. Slednje je nujno potrebno za učinkovito razvijanje tudi pouka na daljavo. Poleg tega morajo šole razpolagati s primernimi učilnicami, laboratoriji in telovadnicami ter odgovarjati vsem varnostnim predpisom,« je povedal Gabrovec.

»Na obmejnem pasu se temu dodaja potreba in zahteva slovenske narodne skupnosti, da razvija šolsko-izobraževalno ponudbo tudi v slovenskem učnem jeziku« je poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec v okviru razprave o resoluciji, ki jo je politična večina naposled sicer odklonila.

»Vsekakor pa je spodbudno zagotovilo deželnega odbornika Pizzimentija. Pristojni odbornik je sporočil, da bo deželna vlada FJK v prihodnjih mesecih objavila nov razpis. Ta naj bi financiral obnovitvena dela na obstoječih šolskih strukturah, vključno z rušenjem starih in gradnjo novih na istem prostoru. Tak primer bi lahko bila osnovna šola Virgila Ščeka v Nabrežini. Prav v teh mesecih je šolsko poslopje namreč v središču pozornosti in politične debate. Korenitih popravil pa so potrebne še druge slovenske šole,« je še dejal deželni svetnik SSk Gabrovec.

Osnovna šola Virgil Šček v Nabrežina

Trst, 18. februarja 2021

Deli