Načrt za promet je nujen za varnost v Dolini

Občinski odbornik Davide Štokovac o potrebi ureditve prometa

Dolinski prometni načrt je res prepotrebni prostorski akt. Upoštevati namreč moramo, da je prometna nesreča prvi razlog smrti za osebe med 15. in 44. letom starosti. Na osnovi statistik pa so še najbolj nevarne ceste v naseljih občine Dolina, v svojem tiskovnem sporočilu piše občinski odbornik SSk Davide Štokovac.

Kot je bilo zapisano tudi v predstavitvi načrta, so spremembe v načinu premikanja ljudi in posledični promet bistveno spremenili naše ceste. Te so s časom izgubile svojo funkcijo javnega prostora ter se spremenile v prehodne prostore. Ceste so danes v domeni avtomobilov, saj se po njih le peljemo in na njih parkiramo naša vozila. Na njih pa ne moremo več bivati. “Nekoč so bile ceste razširitev zasebnega prostora hiše in na njih so se zbirali tisti ki so ob cesti prebivali. Danes pa so domačini v Dolini izgubili pravico do ceste, saj je postala last uporabnikov, ki se po cesti peljejo“, je še povedal Štokovac.

Varnost, udobnost in prijetno okolje

Z namenom, da bi postale ceste bivanju primeren prostor, je torej uprava občine Dolina začeli pripravljati Prometni načrt. Dokument mora biti tisto projektno orodje, ki bo omogočilo upravljanje prometa. Združili bomo potrebe po premikanju s pravico do varnosti, udobnosti in prijetnem okolju naseljenega prebivalstva, ki v danem prostoru prebiva in ni le trenutni uporabnik.

Kdor pravi, da prometni načrt ni potreben, verjetno se ne strinja s potrebo po varnosti na cesti“, je prepričan dolinski odbornik SSk.

Ob prometnem načrtu pa seveda spadajo drugi prostorski akti. Nekatere že pripravljajo občinski uradi. Med temi je tako zvani “Biciplan”, ki bo omogočil finansiranje vseh posegov za zaščito ranljivih uporabnikov cest. V Dolini pa razmišljajo tudi v smeri nadgradnje načrtov z ozirom na parkirišča. “Pripravljamo načrt akustične conizacije, ki je v polnem delu. Začeli smo z novim prostorskim načrtom in s prvimi srečanji z interesnimi skupinami”, zaključuje svoje razmišljanje odbornik Štokovac.

Deli