Rim in Ljubljana naj uskladita prehajanje državne meje

Rim in Ljubljana se morata nujno dogovoriti glede režima, ki bo v teh kriznih razmerah veljal na obmejnem področju. Neusklanjenost namreč dodaja nove težave, že tako težkemu stanju, ki traja dobro leto, od kar je tudi naše kraje zajela pandemija. Na to temo je posegel deželni tajnik SSk Igor Gabrovec.

»Po nedavni odločitvi slovenske vlade, da ponovno zaostri pravila za čezmejno prehajanje, vključno z zapiranjem malobmejnih prehodov, je sedaj na vrsti Italija, ki po novem določa, da morajo vsi državljani ob vrnitvi iz držav Evropske unije, torej tudi iz Slovenije, opraviti bris in prestati petdnevno karanteno.

Odločitve na državni ravni žal kažejo, da je Rim zelo daleč od Trsta in Gorice kakor sta tudi Koper in Sežana pogosto predaleč od Ljubljane. Vtis imamo, da se politične in upravne izbire pišejo brez poznavanja in upoštevanja krajevnih potreb. Ko gre za odločitve, ki vplivajo na vsakodnevno življenje ob meji, je nujno potrebno, da so nacionalne izbire koordinirane med državnimi vladami in da se uskladijo v sodelovanju z deželami in občinami, oz lokalnimi upravitelji, ki najbolje poznajo krajevne potrebe in problematike.  Moj poziv, konstruktiven in brez vsakršnega polemičnega tona, gre torej obema vladama, da v bodoče skušata skupno določiti vse potrebne ukrepe in tako preprečiti zmedo in težave za ljudi in podjetja ki skupaj živijo, oblikujejo in povezujejo obmejni prostor« zaključuje svoje sporočilo deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec.

Slovenska skupnost si bo še v nadalje prizadevala, da ob upoštevanju ukrepov za varovanje zdravja se obmejni odnosi ohranijo še naprej živi. Predvsem pa da se ne prekine tisti pozitivni trend vsestrankega sodelovanja, ki se je začel uveljavljati v zadnjih letih.

Trst, 31. marca 2021.

Deli