Načrt o termoelektrarni na Opčinah vzbuja več kot upravičene dvome

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je za tokratno zasedanje Deželnega sveta pripravil  svetniško vprašanje na hitri odgovor v zvezi s pobudo družbe Iniziative Industriali Triestine srl, ki načrtuje izgradnjo termoelektrarne na biomaso na Opčinah. V centrali, ki naj bi imela 37 MW moči,  bi sežigali predvsem palmovo olje, ki je vse prej kot okolju prijazno gorivo.

Gabrovec poudarja, da je načrt že od vsega začetka naletel na neodobravanje domačinov, ki so upravičeno vznemirjeni. Projekt je ekonomsko vprašljiv, na več mestih je pomanjkljiv in tudi tehnološko že zastarel. Priznana ameriška ustanova za varstvo okolja je že zdavnaj črtala palmovo olje iz seznama biogoriv. Pričakovati je, da se bo temu prilagodila tudi Evropa, saj je na dnevnem redu Evropskega parlamenta kar nekaj zakonskih osnutkov. Obenem moramo upoštevati nezanemarljive posledice, ki bi jih imelo prevažanje 60.000 ton goriva letno iz slonokoščene obale v tržaško pristanišče, od koder bi ga predvidoma s tovornjaki vozili še na Opčine. Izbrano območje – nadaljuje Gabrovec v premisah svojega svetniškega vprašanja – je gosto naseljeno, poleg tega pa se nahaja tik ob evropsko zaščitenih conah Natura 2000 in državne meje. Je kdo že soudeležil Slovenijo? Predstavnik SSk se obenem sklicuje na dejstvo, da je izbrano področje že onesnaženo od preteklih industrijskih dejavnosti, česar pa se v projektu ne omenja, kaj šele da bi bila predvidena potrebna bonifikacija. Na vse te kritičnosti je že jasno opozorilo tudi uradno mnenje vzhodnokraškega rajonskega sveta.

Zaradi vseh navedenih dvomov in pomanjkljivosti deželni svetnik SSk zahteva od deželne uprave, naj načrt usmeri v postopek o natančni presoji vpliva na okolje, v katerega bi bilo koristno in dolžnostno vključiti tudi sosednje občine v Sloveniji.

Deli