Hitra železnica:Dežela mora upoštevati pomisleke krajevnih uprav in občanov

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec pozdravlja in podpira soglasno odločitev devinsko-nabrežinskih občinskih upraviteljev, da se z vsemi danimi instrumenti zoprstavijo blaznemu načrtu tržaško-goriške trase visoko hitrostne železnice. Kljub številnim  zagotovilom – očitno s figo v žepu – železniško podjetje vztraja na najbolj nori in neizvedljivi varianti, ki na Tržaškem predvideva opustošenje vasi pod Grmado, uničujočih posledic pa ne bodo izvzeta niti druga naselja, ki naj bi jih podzemna trasa oplazila ali kar presekala. To je primer Nabrežine postaja, kjer naj bi visoko hitrostni vlaki ponovno zagledali luč in blazno vožnjo nadaljevali v smeri Trsta na popolnoma novem viaduktu. Prav tako neverjeten je načrt skoraj desetkilometrskega tunela od Križa do Trsta. Kraški rob je že danes dovolj, nestabilen, kar dokazujejo usadi pod sedanjo železnico in na cestnih odsekih. Škodi, ki bi jo tako načrtovana hitra železnica povzročila posameznikom (že samo sprejetje načrta bi pomenilo vzpostavitev novih omejitev na nepremičninah in torej premoženjsko oškodovanje lastnikov parcel) in skupnostim na površju, gre dodati še nepredvidljive posledice na onesnaževanje zraka zaradi povečanja prašnih delcev od izkopavanja in prevažanja materiala ter na ravnovesje neznane mreže podtalnih voda in črpališč pitne vode.

Načrt je po Gabrovčevem mnenju tehnično nepopoln, ekonomsko neizvedljiv in strateško že danes zastarel, kaj šele čez desetletja, ko naj bi se uresničeval. Edino realno in takojšnje je ponovno premoženjsko oškodovanje domačinov, ki so zato enoglasno izrazili svoje nasprotovanje in predlagajo preprosto posodobitev sedanje železniške trase. Samo podjetje RFI priznava, da je železnica že danes premalo uporabljena, saj operira na nivoju ene petine realnih zmogljivosti.  “Pri vsem tem je nerazumljivo zadržanje tržaške občinske uprave. Ta se je še pred nedavnim zgražala zaradi posekanega drevja v rečni strugi Glinščice, danes pa brez oklevanja prižiga zeleno luč načrtu, ki bi trajno zaznamoval evropsko zaščiteni kraški ekosistem.” zaključuje deželni svetnik Gabrovec z upanjem, da bo tržaški občinski svet vendarle spremenil vsebine nerazumljivega sklepa.

Deli