Olajšanje kmetijam za izgradnjo rezervoarjev za deževnico

Odobren popravek deželnega svetnika Pisanija, ki poveča zmogljivost do 70 kubikov

Deželni svet Fjk je sinoči po dveh dneh obravnave izglasoval nov zakon. Ta vnaša popravke in novosti na področju urbanistike in javnih del. Nove določbe zadevajo predvsem resor občinskih uprav oz. njihovih tehničnih uradov. Med skoraj osemdeset členi obsegajočem zakonu pa so tudi postavke, ki so namenjene posameznikom in podjetjem. Ena od teh je namenjena kmetijam, ki bodo odslej lahko zgradile v okviru proste gradnje rezervoarje za zbiranje deževnice v namakalne namene. Velikost zbiralnikov je bila prvotno določena na petdeset kubikov vode za vsak hektar obdelane površine. Deželni svetnik Slovenske skupnosti je med obravnavo predlagal povišanje prostornine na sedemdeset kubikov za vsak hektar. Na Pisanijev predlog se je najprej pozitivno odzvala pristojna odbornica Cristina Amirante, nakar je predlog sprejela tudi skupščina.

Zadovoljstvo deželnega svetnika SSk Marka Pisanija

»Zadovoljen sem, da je moj amandma prodrl, saj je eden redkih sprejetih med stotino predlaganih izboljšav, ki so jih iznesli drugi kolegi« pravi predstavnik SSk. Pisani je že večkrat opozoril na nujno potrebne ukrepe za varčnejše in učinkovitejše vodovodne in namakalne sisteme. Zbiralniki za vodo, ki sodijo torej med enostavne objekte za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje in ki so lahko združljivi v eno samo enoto, so pomemben korak v tej smeri. Poleg namakalnih namenov, imajo lahko pomembno vlogo tudi v protipožarne namene, še poudarja Pisani. »Skrajni čas je da začnemo konkretno štediti in racionalno shranjevati vodo, ki je vse bolj dragoceni naravni vir. Podnebje se spreminja v smeri ekstremnejših vremenskih razmer, ki prinašajo močne padavine, s katerimi moramo obvladovati daljša sušna obdobja« zaključuje deželni svetnik Marko Pisani.

Trst, 28. marca 2024

Deli