Senat odobril amandma o zastopstvu manjšine

Senatna komisija za Ustavna vprašanja je danes odobrila amandma senatorja Južnotirolske Ljudske Stranke (SVP) Mainharda Durnwalderja. Ta določa, da bo bodoča volilna zakonodaja, ki jo bo italijanski parlament sprejel po morebitni odobritvi premierskega sistema, »morala vsekakor spoštovati določbe, ki ščitijo jezikovne manjšine«.

Spoštovati bo treba zaščitni zakon 38/2001

To pa pomeni, da bo bodoča volilna zakonodaja morala spoštovati tudi določbo iz 26. člena našega zaščitnega zakona, po katerem mora volilna zakonodaja olajšati izvolitev poslanca in senatorja slovenske manjšine. Vsakršna volilna zakonodaja, ki bi te določbe iz 26. člena ne upoštevala, bi bila torej protiustavna.

Zadovoljstvo SSk

Slovenska skupnost izraža veliko zadovoljstvo ob odobritvi amandmaja Južnotirolskega poslanca. Gre za rezultat tesnega sodelovanja SVP z novim vodstvom Slovenske skupnosti, za katero je stike in pripravljalne sestanke z južnotirolskim senatorjem s tem v zvezi vodil predsednik SSk Damijan Terpin.

Slovenska skupnost z veseljem jemlje na znanje odprtost desnosredinske vladne večine do tega, za manjšino življenjskega vprašanja, v prvi vrsti predsednika komisije za Ustavna vprašanja senatorja Alberta Balbonija (Fratelli d’Italia) in vseh članov komisije vladne večine, katerim se je na koncu pridružila še opozicija,  tako da je bil amandma sprejet soglasno.

Gre pravzaprav za zgodovinski dosežek za Slovencev v Italiji, ki bo ob dokončni odobritvi Casellatijeve reforme o premierskem sistemu, slovenski narodni skupnosti prinesel ustavnopravno kritje za zajamčeno ali vsaj olajšano zastopstvo v italijanskem parlamentu.

Zahvala senatorju Durnwalderju in SVP

Slovenska stranka se zahvaljuje senatorju Durnwalderju in celotni stranki SVP za ponovno izkazano pomoč, kar je še dodatno utrdilo sodelovanje dveh manjšinskih strank v imenu medmanjšinske solidarnosti. Delo južnotirolskega senatorja Durnwalderja se seveda ni omejilo le na predložitev amandmaja, pač pa je šlo predvsem za politična pogajanja z vladno večino v senatu, ki jo je manjšinski senator ob sodelovanju SSk uspel prepričati o ustreznosti takšne določbe.

Ta uspeh potrjuje tudi pravilnost kongresnih usmeritev SSk, da je potrebno sodelovati z vsemi političnimi silami, ki kažejo razpoložljivost in posluh za manjšinska vprašanja in da je izbira sogovornika le na podlagi ideoloških opredelitev za manjšino povsem napačna izbira.

 

Trst, 27.03.2024

Slovenska Skupnost

Deli