Deželni svetnik SSk Marko Pisani na obisku v Občini Dreka 

Priložnost je bila tudi za uradne čestitke novoimenovanemu podžupanu Mihi Corenu

Deželni svetnik SSk Marko Pisani  je ob koncu preteklega tedna obiskal Občino Dreka, na povabilo tamkajšnjega župana Francesca Romanuta. Pisani je pred časom že spoznal občino. Tokratni institucionalni obisk pa je bil v celoti posvečen pogovoru o upravnih težavah. Slednje so vezane na pomanjkanje osebja oz. finančnega zalogaja, ki bi omogočil vsaj približno normalizacijo stanja. Razmere v občini Dreka so po županovem pričevanju neznosne. V občinski hiši, je trenutno zaposlena samo ena funkcionarka s polovičnim urnikom. Ena oseba je na slovenskem okencu s pogodbo na določen čas. Vse ostalo bremeni župana v prvi osebi, ki mora sam opravljati praktično vse storitve, kar ni sprejemljivo. Pisani, ki je bil tudi sam župan majhne občine, je sogovorniku izkazal vso svojo solidarnost.

Gorska skupnost kot priložnost

Beseda je tekla o zamujenem času in neizkoriščeni priložnosti, ki jo predstavlja Gorska skupnost; slednja je bila na novo ustanovljena z deželnim zakonom št. 21 iz leta 2019 dejansko pa ni nikdar pričela s pravim delom. Sogovorniki, med katerimi je bil tudi deželni svetnik Lige Elia Miani, so si bili edini, da bi morale občinske uprave prav v okviru Gorske skupnosti združiti svoje moči in centralizirati najbolj zahtevne usluge. Pri gorski skupnosti Nadiških in Terskih dolin pa vse kaže, da so bolj pomembne politične igrice in merjenje moči med predstavniki dveh območij.

Sredstva občini Dreka iz PNRR

V nadaljevanju je župan deželnima svetnikoma predočil nekaj specifičnih prošenj, ki še nimajo odgovora oz. financiranja. Ena teh je npr. napovedani prispevek v sklopu Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (PNRR), iz katerega bi moralo že lansko leto v Dreko dospeti 150.000 € namenjenih za posege v korist energetsko varčnejših poslopij na Solarjih in same občinske hiše. Predstavnik SSk se je na ta račun nemudoma naslovil svetniško vprašanje, v katerem sprašuje deželno upravo za razloge zamujanja, ki ima še posebej za majhne občine zelo hude posledice. Obravnavano vprašanje je bilo že danes na dnevnem redu zasedanja Deželnega sveta. Pisaniju je v avli odgovorila pristojna odbornica Barbara Zilli. Razložila je zapleten postopek teh prošenj, ki so prešle iz državne domene na načrt PNRR, naposled pa spet na državno blagajno. Sedaj se morajo Občine soočiti še s končnim postopkom obračuna, ki ga vodijo Prefekture. Odbornica se je v pogovoru s Pisanijem zahvalila za izneseno problematiko in se obvezala, da bo preverila, kje se je postopek zataknil.

Miha Coren podžupan

Obisk v Dreki, je bila tudi priložnost, da so gostje uradno čestitali pravkar novoimenovanemu podžupanu Mihi Corenu, sicer tudi predstavniku stranke Slovenske skupnosti na Videmskem.

Trst, 23. aprila 2024

Deli