Pisani: »Ali Dežela spremlja naglo širjenje šakalov?«

Deželni svetnik SSk posegel z vprašanjem v zbornici 

 

Med današnjim zasedanjem deželne skupščine je svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani opozoril na vse večjo prisotnost šakalov na našem ozemlju. Novicam, ki kažejo na to, da se ta vrsta iz družine psov zelo pospešeno množi, v zadnjem času precej poudarjajo tudi sredstva javnega obveščanja. Njihovo tuljenje je slišati vse bliže hišam, ponekod pa so se tropi že spustili do vaških ulic. Prisotnost te živali, ki vsekakor ni nevarna za človeka, vzbuja vseeno precejšnjo zaskrbljenost, predvsem med živinorejci, je uvodoma povedal Pisani. Predstavnik stranke lipove vejice se je v svojem posegu navezal na nedavno javno srečanje v Medji vasi, na katerem so tudi lovci opozorili na potrebo po upravljanju s to živalsko vrsto, ki se je tudi zaradi velike prilagodljivosti in oportunističnega značaja, dejansko polastila obširnih predelov Krasa. Pisani je torej na deželno vodstvo naslovil interpelanco, kako se namerava uprava lotiti tega vprašanja, glede na to, da je šakal zaščitena

vrsta na podlagi državnega zakona o lovu. Pisaniju je odgovoril pristojni odbornik Zannier, ki je potrdil, da je vrsta zaščitena, da pa ima Dežela, ob izrednih okoliščinah in privoljenju državnega instituta ISPRA,  možnost prositi začasno derogiranje prepovedi lova; za to pa so potrebne številke in prijave, je poudaril odbornik.

»Glede na to, da je šakal vključen v seznam zaščitenih živali po evropski normativi spominjam, da lahko interesenti dobijo prispevke za zaščito obdelanih kmetijskih površin, vse tiste pa, ki bi utrpeli kakršno koli škodo zaradi šakalov pozivam, da to prijavijo deželni upravi. Sam odbornik mi je namreč potrdil, da problemu sledijo, vendar potrebuje Dežela dokumentiranje primerov in tehtne argumente, da vzpostavi zahteve na državnem nivoju«, zaključuje deželni svetnik Marko Pisani.

Trst, 1. februarja 2024

Deli