Prva seja prenovljenega deželnega tajništva stranke SSk 

Na prvi seji prenovljenega deželnega tajništva stranke Slovenska skupnost, je uvodoma spregovorila nova tajnica, Fulvia Premolin.  Povzela je glavne politične smernice stranke, po katerih se bo premikala stranka Slovencev v Italiji, v skladu s kongresno razpravo in njenimi volilnimi izidi.

Poročila pokrajinskih tajnikov

Daljši poseg so imeli pokrajinski tajniki, saj se bližajo upravne volitve v manjših občinah vseh pokrajin. Prvi je spregovoril David Grinovero, pokrajinski tajnik na Goriškem, ki je podčrtal, da so pogovori o bližajočih volitvah že stekli v vseh sekcijah. Med  srečanji je bilo slišati, da bi bilo primerno, da bi se obe politični duši dogovorili za skupno upravljanje. Skupen cilj je čim bolje upravljanje občin v dobrobit vseh občanov, zlasti domačinov. Pred dnevi se je Grinovero srečal tudi s pokrajinsko tajnico Demokratske stranke, Saro Vito. Ta je poudarila, da pomenijo bližajoče upravne volitve poseben izziv za okoliške občine.

Tudi v Števerjanu so začeli razmišljati o upravnih volitvah. V Brdih se sicer soočajo z vprašanjem o morebitni potrditvi dosedanje županje Franke Padovan, ki je zelo uspešno opravila že tretji mandat. V kolikor pa bi se uresničili nekateri njeni nameni o umiku, je števerjanska sekcija vsekakor že opremljena z več županskimi kandidati, ki bi lahko ustrezno nadaljevali uspešno upravno pot števerjanske občine.

Matia Premolin, tržaški pokrajinski tajnik, je poročal o srečanjih, ki jih na teritoriju goji z mladimi in poudaril razveseljivo dejstvo, da odkriva v mlajših večjo  pripravljenost politične angažiranosti. Sestankovanje na temo upravnih volitev poteka v vseh treh občinah.  Zlasti v dolinski občini so pogovori intenzivni, kjer je lokalna sekcija SSk eden od stebrov levosredinske koalicije. Premolin se je sestal tudi s pokrajinskim vodstvom DS.

Za skupno upravljanje občin

Vsi člani tajništva so izrazili mnenje, da bi si morali vsi Slovenci v naših občinah prizadevati za njihovo skupno upravljanje. Vprašanje pa je, če se bodo Slovenci v DS tudi tokrat izgovarjali ”da še ni dozorel čas za to…”. SSk je mnenja, da bi tak način skupnega upravljanja lahko prinesel samo pozitivne rezultate za razvoj manjšinske in širše  skupnosti na našem teritoriju.

Ustanavlja se videmska sekcija SSk

Miha Coren je orisal skorajšnjo ustanovitev sekcije SSk v videmski pokrajini. To bo za SSk in našo manjšino nasploh v teh krajih zagotovo predstavljalo nov mejnik politične prisotnosti Slovencev na tem območju. Upravne volitve v Benečiji bo imelo kar 11 občin. SSk pa računa, da bo sekcija ustanovljena še pred volitvami.

Evropske volitve

Na dnevnem redu seje so bile tudi evropske volitve. SSk že desetletja sodeluje z južnotirolsko SVP. Na zadnjih treh preizkušnjah pa je tudi imela edinega slovenskega kandidata oz. kandidatko na EU volitvah v Italiji. Čudno je torej, da na parlamentarnih volitvah velja pravilo, da je treba glasovati edinega slovenskega kandidata, na evropskih pa ne. SSk je ponosna, da je že tri mandate pripomogla k izvolitvi skupnega kandidata Herberta Dorfmanna, ki v Evropskem parlamentu zastopa tudi našo stranko in interese naše manjšine. Ne pozabimo, da je Dorfmann kot evroposlanec zelo pogostoma prisoten v naših krajih. V njem imamo razgledanega sogovornika in prepotrebnega zastopnika. Predsedniku stranke Damijanu Terpinu je tajništvo zaupalo nalogo, da pobliže sledi političnemu dogajanju na Južnem Tirolskem. Terpin je bil tudi zadolžen, da neposredno skrbi za stike in povezavo naše stranke s SVP v luči potrditve kandidature SSk na evropskih volitvah.                     

Trst – Gorica – Videm, 19.2.2024

Deli