Kongres Slovenske skupnosti izbral strankino novo vodstvo

V Repnu je danes potekal 16. Kongres stranke Slovenska skupnost, ki sta mu  predsedovali Fulvia Premolin in Martina Valentinčič. V uvodnem delu so svoja poročila podali dosedanji deželni politični tajnik Igor Gabrovec, dosedanji in novi pokrajinski tajniki Marko Pisani in Julijan Čavdek oz. Matia Premolin in David Grinovero. Za njimi je imel svoje poročilo predstavnik lipove vejice z Videmske Miha Coren. V nadaljevanju je vodstvo kongresa predstavilo zbranim delegatom prispele kandidature. Kandidati za vodilna mesta v stranki so predstavili svoje programske smernice in svoje ocene na trenutno politično sliko, tako na lokalni kot tudi na državni in mednarodni ravni. Sledila je bogata debata, v kateri so zbrani delegati in člani stranke prispevali številne iztočnice in poglede na izpostavljene tematike.

Delegati so na glasovanju izbrali za deželnega predsednika Damijana Terpina, za tajniško mesto pa je prevladala kandidatura Fulvie Premolin. Za podpredsednico je bila soglasno izvoljena Franca Padovan, za namestnika tajnika pa je bil prav tako soglasno izbran Miha Coren.

Sledile so še volitve ostalih statutarnih organov in sicer nadzornega odbora, razsodišča, deželnega sveta in deželnega tajništva stranke. V tem bo ob pokrajinskih predsednikih in tajnikih, ki jim mesto pripada po statutarnem določilu, še pet članov iz vsake pokrajine.

Repen, 13. januarja 2024

Deli