Devetak: slabo vzdrževanje občinskih cest na Vrhu

Občinska svetnica Tatjana Devetak opozorila na slabo stanje cest na Vrhu sv. Mihaela.

Ob zadnjem zasedanju občinskega sveta v Sovodnjah ob Soči je svetnica Tatjana Devetak vložila svetniško vprašanje za župana Luco Piska. Svetnica, ki pripada skupini Korenine in bodočnost, je izpostavila zaskrbljujoče stanje nekaterih cest v kraški vasici Vrh sv. Mihaela v občini Sovodnje ob Soči.

Zaselek Črnci in cesta, ki pelje do njega

“Že pred časom smo izpostavili problematiko ceste, ki pelje do zaselka Črnci”, izpostavlja Devetakova v svojem pismu. Nato ugotovi, da je nekaterim vaščanom, ki imajo particele ob zgoraj omenjeni cesti, prišlo pismo občinskega urada, da morajo posekati drevesa in grmovje, ki ovira promet na cesti. V primeru, da tega ne bi naredili, bi posek opravili občinski možje. Lastnik pa bi običini moral plačati globo in račun.

Svetnica Devetak pa ugotavlja, da se je tega dela malokdo lotil, niti ni posegla občinska uprava. Razlogi za to so morda v pomanjkanju časa, denarja in orodja. Morda pa se celo tega ne sme nrediti, se je vprašala Devetakova. Ugotovila pa je, da je cesta potrebna ureditve, kajti drevesa vedno bolj nevarno rasejo na cesto. Dodala je tudi pirmer, ko je vaščan poklical v urad in se sam ponudil, da opravi delo. Vendar mu je bilo odgovorjeno, da tega ne sme narediti.

Tatjana Devetak je svoje pismo sklenila z vprašanjem, zakaj občinska uprava pošilja pisma lastnikom, če se potem nič ne naredi. Dodala je še, da je poleg čiščenja potrebno še urediti razsvetljavo, kot drugod po vasi.

Cesta iz Vrha proti Črncem
Cesta iz Vrha proti Črncem

Asfalt v vasi Vrh sv. Mihaela

Svetnica skupine Korenine in bodočnost je tudi opozorila sovodenjsko občinsko upravo, da se na nekaterih delih vasi asfalt na cestišču kruši. Pozvala je, da se to čim prej popravi in priložila nekaj slik. Ceste v takem stanju predstavljajo tudi nevarnost za promet. Še posebej se lahko poškodujejo kolesarji, ki vedno v večjem številu izbirejo Vrh in kraško okolje za izlete in rekreacijo.

Drenaža ob cesti

Svoje svetniško vprašanje je Tatjana Devetak sklenila z vprašanjem drenaže ob cesti. Občinsko upravo je opozorila, da je ov cestah, ki peljejo skozi Vrh več drenažnih kanalov zasutih z materialom ali zaraščenih. Opozorila je, da je te kanale potrebno čim prej očistiti, kajti v zadnjih letih je vse več padavin in močnih nalivov. Ti kanali pa so zelo pomembni za odtok vode.

Deli