Pisani: Društva potrebujejo pomoč za premostitev podražitve energentov

Pisani: Društva potrebujejo pomoč za premostitev podražitve energentov

Svetniško vprašanje predstavnika Slovenske skupnosti

Med današnjim zasedanjem Deželnega sveta je Marko Pisani predložil vprašanje odboru v zvezi s podražitvami energentov. Deželni svetnik Slovenske skupnosti se je v svojem posegu osredotočil predvsem na težave, ki bodo v tem smislu doletele društva in organizacije. »Z novim šolskim letom so ponovno pričele tudi kulturne, prosvetne, družbene in športne dejavnosti, prve jesenske položnice za elektriko, plin in druge energente pa že kažejo na številke, ki so doslej zadostovale za celo leto« je razložil Pisani, ki je predsednika Dežele spraševal, katere ukrepe namerava uvesti deželna uprava, da bi zaščitila delovanje društev.

Na izneseno vprašanje je odgovarjal podpredsednik deželne uprave Riccardo Riccardi. Dejal je, da ni potrebno predvidevati novih pomoči, saj je v ta namen že poskrbela država z zakonsko uredbo 144/2022 (it. decreto Aiuti ter), ki namenja organizacijam t.i. tretjega sektorja specifično finančno pomoč za stroške uporabe termične in električne energije v drugem polletju. Riccardi je še citiral deželni odlok 287 z dne 4. marca letos, s katerim deželna uprava uveljavlja državno reformo tretjega sektorja, ki med drugim predvideva za včlanjena društva in organizacije prispevke od 500 do 3.500 euro, za obračun katerih pridejo v poštev tudi stroški za najemnine, elektriko in plin.

»Odgovor me ni zadovoljil, saj je problem pereč in nadalje nerešen« je dejal Pisani, ki na podlagi odbornikovega izvajanja ugotavlja, da se je v svojem odgovoru nanašal izključno na organizacije, ki so zaključile postopek za vpis v državni register Runts, vse ostale pa izostajajo iz navedenih možnosti financiranja. »To odpira zapleteno vprašanje reforme tretjega sektorja, za katero še vedno vlada precejšnja zmeda« zaključuje deželni svetnik SSk.

Trst, 29. septembra 2022

Deli