Pisani na obisku v Špetru in Dreki

Deželni svetnik SSk se je pogovarjal o pomenu in težavah majhnih občin

Deželni svetnik SSk Marko Pisani je bil danes dopoldan v Benečiji. Najprej je obiskal sedež Gorske skupnosti v Špetru, nato pa občino Dreka. Glavna tema pogovorov je bilo vedno bolj težavno upravljanje javne dobrine, ki se zapleta zaradi birokracije in vzporednega pomanjkanja uslužbencev. Na novo vzpostavljena Gorska skupnost, ki nadomešča ukinjeno medobčinsko zvezo še ni zaživela kot bi lahko. »Funkcionalna in udobna špetrska stavba in nastanjeno osebje predstavljata odlično iztočnico in trdno jedro, ki bi ga bilo potrebno nadgraditi in izrabiti na čim boljši način« je prepričan Pisani, ki vidi v tem smislu najboljšo rešitev v pomoč majhnim občinskih upravam. S tem se strinjata tudi deželna svetnika Giuseppe Sibau in Elia Miani, ki sta se skupaj s Pisanijem udeležila obiska na Občini Dreka. V pogovoru s tamkajšnjim županom Francescom Romanutom, ki je podrobno opisal vsakodnevne težave, s katerimi se soočajo, so se prisotni strinjali o pomenu ohranjanja malih občin in izvoljenih predstavnikov, ki so edini pravi poznavalci in čuvaji podeželskih in goratih območij. To še ne pomeni, da morajo majhne občine opravljati same vsa področja uprave. Potrebno je združevati moči in zapletene upravne postopke reševati enotno. V tem smislu bi lahko imela Gorska skupnost ključno vlogo. Isto velja glede evropskega projektiranja oz. sodelovanja pri razpisih širše narave, ki so zelo zahtevni in obenem potrebujejo širši, nadobčinski razvojni pogled. Dreški občinski svetnik in predstavnik SSk Miha Coren je posebej poudaril bistveno izboljšanje odnosov med italijansko in slovensko skupnostjo. Sam je bil v preteklosti pogosto deležen grobih napadov iz raznih strani, danes to ne dogaja več, je povedal in še dodal, da je torej končno nastopil čas, ko se lahko ukvarjamo z razvojnimi načrti in izboljšanjem vsakdana vseh naših ljudi.

Župan je deželne svetnike še opozoril na problem nekaterih cest, ki bi morale zaradi zahtevnosti vzdrževanja in samega pomena spadati pod okrilje deželne uprave. Taki sta npr. cesti na Matajur in Solarje ki predstavljata dve pomembni povezovalni in turistični poti a sta za občini preveliko breme posebno v zimskih mesecih. Prisotni so si bili edini v ugotavljanju, da imajo Nediške doline ogromen potencial za današnje razmere in turistične trende (kolesarjenje, hoja v naravi, gastronomske posebnosti, letovanja na kmetiji…) vendar potrebujejo enoten razvojni načrt in sinergijo vseh vpletenih subjektov.

Trst, 21. septembra 2022

Deli