Kdaj bo deželna uprava končno uspela pisati strešice?

Deželni svetnik SSk Marko Pisani opozoril na napake pri slovenskih imenih

Med današnjim zasedanjem deželne skupščine je deželni svetnik SSk Marko Pisani postavil vprašanje na hitri odgovor. Opozoril je na napake pri pisanju slovenskih imen. Navezal se je predvsem na pomanjkanje strešic. Svetnik Slovenske skupnosti je uvodoma poudaril vse hvalevredne pobude in dosežke deželne uprave v prid priznanih manjšinskih skupnosti. Navedel je večjezično ponudbo novih spletnih strani Deželnega sveta, Centralni urad za slovenski jezik, skupno konferenco o varstvu jezikovnih manjšin, itd. Prav zaradi tega čudi dejstvo, da še vedno beležimo napake pri imenih s strešicami. Primere takih pomanjkljivosti najdemo v imenikih deželnih uslužbencev, v izdajanju osebnih bedžev in spletni objavi zakonov je navedel Pisani.

Pristojni odbornik za manjšinske zadeve Pierpaolo Roberti na zastavljeno vprašanje ni imel odgovora. Predstavniku SSk je dejal, da jemlje svetniško vprašanje kot sporočilo problema, ki mu ni bil znan. Svetniku Pisaniju torej v kratki repliki ni preostalo drugega kot to, da se deželni upravi priporoči, da pri Insiel-u vendar dokončno reši poglavje pravilnega zapisovanja slovenskih črk. Sklicevanje na to, da so črke tuje abecede ni sprejemljivo ne opravičljivo, še toliko bolj glede na dejstvo, da je Insiel družba v popolni lasti Dežele, je zaključil Pisani.

Trst, 1. februarja 2023

Deli