V Števerjanu o vsakodnevnem delu in bodočih načrtih

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Marko Pisani je obiskal števerjansko občinsko upravo. Na županstvu je spoznal uslužbence in se nato sestal z županjo Franco Padovan in odbornico Martino Valentinčič. Upraviteljici sta deželnemu svetniku SSk nakazali delovanje občinske uprave in glavne težave, s katerimi se soočajo pri vsakodnevnem upravljanju. Beseda je tekla o pomenu ohranjanja samostojne uprave, saj lahko samo domači upravitelji docela prepoznajo prave specifike slovenske občine. Sanacija zemeljskih usadov je v teku in tudi glavnina omrežja za internetno povezavo je dokončana, je potrdila županja. Glavno težavo predstavljajo obveze birokratske narave, ki skupaj s pomanjkanjem možnosti zaposlovanja osebja hromijo vsakdanje delovanje uprave, ki ima vsekakor sveženj načrtov za prihodnost. Med temi je obnova samega županstva, ki bo spremenila stavbo v prikupnejši videz, predvsem pa izboljšala operativnost in energetsko varčnost poslopja. Kot je izpostavila županja, vzbuja zaskrbljenost porast energentov, kar bo prestavljalo velik izziv za vse upravitelje ob zagotavljanju obstoječega nivoja javnih uslug.
Svetnik Marko Pisani je potrdil svojo razpoložljivost in pripravljenost, da bo v sklopu svojih pristojnosti še naprej seznanjal deželno upravo s potrebami in pričakovanji občinskih upraviteljev ter zagovarjal njihove upravičene zahteve.

Deli