Biancuzzi, začetek del za prenovo plinovodnega omrežja v Fedrigovcu

V prvi polovici aprila se bodo začela dela za prenovo plinskega in vodovodnega omrežja v Fedrigovcu pri Sv. Ivanu. Ob zaključku del, ki bodo trajala približno osem mesecev, bodo gospodinjstva v zaselku razpolagala z novo plinovodno infrastrukturo. Fedrigovec je mestni predel med ulico San Cilino oziroma parkom nekdanje tržaške psihiatrične bolnišnice in drevoredom Sanzio, ki pelje k Sv. Ivanu.
Vest je sporočil rajonski svetnik Franc Biancuzzi (SSk za Listo Russo P.F.), ki se je v ponedeljek, 28. marca, udeležil javnega srečanja med predstavniki občinske uprave, izvedenci družbe AcegasApsAmga in člani 6. tržaškega rajona (za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol). Na sestanku so strokovnjaki predstavili časovnico in način izvedbe del, ki bodo potekala v treh sklopih. Najprej bodo prišli na vrsto izkopi, odstranitev dotrajanih in namestitev novih plinovodnih cevi vzdolž ulice San Felice; sledila bodo dela v ulici San Primo. Ker ulice v Fedrigovcu prekrivajo tlakovci, bodo te pred začetkom del začasno odstranili, na koncu pa vnovično položili. Za vse potrebne informacije ali prošnje v zvezi z omenjenimi deli, se interesenti lahko obrnejo na družbo AcegasApsAmga (Ulica Italo Svevo 2, tel: 040-7793751). Javnega srečanja, ki je potekalo na ploščadi pred sedežem 6. rajonskega sveta, so se udeležili rajonski svetniki s predsednikom Paolom Perinijem, ki je srečanje vodil. Občanom, med katerimi so bili tudi Slovenci, ki tam živijo, so spregovorili inženirji in tehniki družbe Acegas. Člani rajonskega sveta bodo ob tej priložnosti tržaški Občini predlagali, naj preveri možnost hkratne izvedbe še drugih potrebnih del, kot, denimo, zamenjavo podzemnih električnih kablov, namestitev optičnih kablov, itd.. »Upamo, da bodo naši zahtevi ugodili, saj je nedvomno lažje in cenovno ugodneje opraviti čim več del takrat, ko so jarki že izkopani,« je menil Biancuzzi. Kot je v svojih spominih (Mladost pri Sv. Ivanu) opisal pisatelj Vladimir Bartol, je Fedrigovec nekoč imel popolnoma slovenski značaj. V njem so se ljudje kot »mandrijerji« v glavnem preživljali z gojenjem in prodajo zelenjave. Do velikih sprememb je tam prišlo konec 50-ih let prejšnjega stoletja, ko so na tamkajšnjih rodovitnih zemljiščih zgradili visoke stanovanjske bloke, ki so dotedanjo podobo območja krajinsko iznakazili in z narodnega vidika predrugačili.

Deli