Žbogar, kdaj obnova javne pipe v Briščah (Zgonik)?

Ali ima Občina Zgonik še namen obnoviti javno pipo v Briščah, ki si jo vaščani tako želijo? Če da, kako to, da uprava v več kot šestih mesecih ni še stopila v stik z lastnikom območja? Ti vprašanji postavlja občinski svetnik Dimitri Žbogar (SSk) zgoniški županji Monici Hrovatin in jo spominja, da so prebivalci Brišč že lani poleti poslali na županstvo v Zgonik prošnjo. V pismu, ki ga je bila takrat podpisala velika večina vaščanov, so občinsko upravo prosili, ali bi lahko prišlo do obnove »špine« sredi vasi. Ta leži na zelo vidnem mestu, vendar so zidovi okrog nje porušeni in lokacijo torej označuje velika zanemarjenost. Tako pa ni bilo vedno. Vaščane še spremlja spomin, ko so bili ponosni ob pogledu na zgledno urejeno javno pipo. Tudi za številne izletnike, ki se s kolesom ali peš potepajo po tem delu Krasa, bi bila osvežitev s pitno vodo sredi Brišč dobrodošla. Na nerešeno vprašanje je Žbogar v občinskem svetu županjo spomnil že minulo jesen. Takrat je Hrovatinova obrazložila, da se ruševina nahaja na zasebnem zemljišču in da je uprava vsekakor pripravljena javno pipo obnoviti po sklenitvi dogovora z lastnikom. Lastnik parcele, opozarja Žbogar, »je pred več kot šestimi meseci, vsaj dvakrat, prek certificirane elektronske pošte izrazil občinski upravi svojo pripravljenost za sklenitev dogovora.« S prenovo javne pipe soglaša, saj bi ta bila koristna vsej vaški skupnosti in bi hkrati olepšala videz kraške vasice. Kako to, sprašuje Žbogar v svetniškem vprašanju, da zgoniška uprava ni še stopila v stik z lastnikom? Občinski svetnik, ki sedi v opozicijskih klopeh, si nadeja, do bo odgovor na zastavljeni vprašanji prejel na prvi seji občinskega sveta.

Deli