Nemudoma zaščitimo Sočo in njeno favno!

Sovodenjske svetnice in svetniki občinske skupine Korenine in bodočnost izražajo veliko zaskrbljenostjo nad tem, kar se je zgodilo danes v strugi reke Soče, kjer je zaradi nizkega oziroma nezadostnega vodostaja pomrlo veliko število rib. Nedvomno gre za hud dogodek, ki je prizadel soški rečni živelj in tako tudi ekosistem, ki je vladal v reki. Nesprejemljivo je, da prihaja do takih dogodkov, saj je rečna favna v Soči, pa tudi v bližnji Vipavi, izredno dragocena in predstavlja tudi pomembno športno-turistično zanimivost.
Kljub temu, da se je dogodek pripetil v sosednji občini, smo svetnice in svetniki skupine Korenine in bodočnost zaskrbljeni tudi za stanje obeh rek v občini Sovodnje ob Soči. Zato pozivamo sovodenjskega župana Luco Piska in ostale odbornike, da nemudoma prevzamejo vse potrebne ukrepe za zaščito vodne favne v rekah Soča in Vipava.
Zelo nas tudi skrbi, ker se je ta hudi dogodek pogina velikega števila rib zgodil na dan, ko po celem svetu obeležujemo vodo kot vir življenja. Uporaba te temeljne naravne dobrine, brez katere ni življenja, mora biti nadvse odgovorna in ne sme škoditi okolju, v katerem se nahaja vodni vir, v tem primeru reka Soča.
Svetniška skupina Korenine in bodočnost pričakuje tudi, da bo sovodenjski župan Luca Pisk v občinskem svetu poročal o  posledicah dogodka in o sprejetih ukrepih za zaščito vodnega življa. Zelo koristno bi bilo tudi, če bi se glede tega sestala komisija za okolje in preverila, kakšno je stanje obeh občinskih rek Soče in Vipave.

 

Svetniška skupina Korenine in bodočnost – Sovodnje ob Soči
Deli