Patricija Šulin je bila pozorna spremljevalka čezmejnega dogajanja

Vse pri stranki Slovenska skupnost je zelo prizadela nenadna in nepričakovana smrt Patricije Šulin, bivše evropske poslanke in občinske svetnice v mestnem svetu občine Nova Gorica. Večkrat je prihajala med nas v Gorico, se udeleževala Srečanj pod lipami, proslave dneva državnosti v Števerjanu in drugih dogodkov, ki jih je organizirala stranka SSk, pa tudi druga slovenska društva na Goriškem. Ohranili jo bomo v lepem spominu, ker nam je vedno izkazala razpoložljivost na podlagi njenih številnih obveznosti. V njej smo občudovali, kako se je kot ženska predajala političnemu delovanju, ki ga je dojemala kot službo za skupno dobro.

Pri Patriciji Šulin nam bo še posebno draga v spominu njena zvestoba slovenskemu jeziku in narodu ter mladi slovenski državi.

Naj ji naš dobri Oče obilno poplača za vse dobro, ki ga je naredila za druge in za naš goriški prostor.
Patricija Šulin

7. marec 2012 – vloga ženske v politiki – Galerija Ars nad Katoliško knjigarno v Gorici.

 

Patrcija Šulin

29. junij 2012 – Števerjan, proslava ob 21. obletnici slovenske samostojnosti.

 

Julij 2014 – obisk delegacije SSk v Evropskem parlamentu.

Življenjepis

Patricija Šulin je z družino živela v Novi Gorici, sicer pa je izhajala iz Trnovega pri Gorici. Šolanje je zaključila na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, nato pa je prve delovne izkušnje nabirala v kadrovski službi v Meblu v Novi Gorici. Kasneje je bila samostojna podjetnica.

Po rojstvu sina Fabrisa se je zaposlila v podjetju Pigal v Novi Gorici, kjer je opravljala delo komercialistke na domačem trgu. Od leta 1997 je bila zaposlena na Ministrstvu za finance, na Davčnem uradu Nova Gorica in na Davčnem uradu v Ljubljani, v Oddelku za davčno inšpiciranje in preiskave, kjer je opravljala dela in naloge višjega davčnega inšpektorja. Od leta 2020 je zaposlena na Mestni občini Nova Gorica kot podsekretarka za organizacijsko premoženjske zadeve.

Patricija Šulin se nam je v stranki pridružila leta 2006. Leta 2009 je postala predsednica Ženskega odbora Goriške regijske koordinacije SDS, leta 2010 pa predsednica Mestnega odbora SDS Nova Gorica.

Na lokalnih volitvah 2010 je bila izvoljena kot svetnica Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2010-2014. Bila je predsednica svetniške skupine SDS v Mestnem svetu MONG ter predsednica Statutarno pravne komisije. Leta 2011 je postala predsednica Goriške regijske koordinacije SDS in leta 2013 članica Izvršilnega odbora SDS za Goriško regijo ter članica Izvršilnega odbora MO SDS Nova Gorica.

Leta 2012-2013 je postala nadomestna poslanka v DZ RS ter v mandatu 2014-2019 poslanka v Evropskem parlamentu. Tam je delovala v odboru za finance (BUDG), kjer je bila podpredsednica, odboru za nadzor proračuna (CONT) in v odboru za transport in turizem (TRAN). Bila je tudi članica delegacije za Latinsko Ameriko in Albanijo.

Vir: www.sds.si

Deli