Gabrovec: Reforma zdravstvenega sistema naj potrdi zagotovila Slovenski socio-psiho-pedagoški službi

Deželni svetnik SSk opozoril pristojnega odbornika o pomenu in posebnosti SSPPS.

Deželni odbor je pred kratkim prižgal prvo zeleno luč reformi deželnega zdravstvenega sistema. Gre za zajeten načrt, ki bo vnesel pomembne novosti v odnosih med različnimi osebki in ustanovami, ki tvorijo zapleteno mrežo deželne zdravstvene službe. V tem smislu je posegel deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, saj iz odloka deželne vlade ni mogoče razbrati zagotovil za Slovensko socio-psiho-pedagoško službo, ki je edina na voljo slovenskim otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. »SSPPS ima za sabo štirideset letno zgodovino. Večkrat sem v preteklih letih že opozoril na težave z osebjem, nato s prostorsko stisko in še s kadrovsko prenovo. Odgovori so bili večinoma nedorečeni, priča sem bil podajanja odgovornosti in pristojnosti, potrebno je bilo čakati na novo konvencijo, potem na imenovanje novega vodstva zdravstvene službe nato še na napovedano reformo zdravstva« je dejal Gabrovec. Predstavniku SSk je v zbornici odgovarjal odbornik Riccardo Riccardi, ki je razložil, da bo SSPPS tudi v bodoče ostala uokvirjena v tržaško univerzitetno zdravstveno podjetje ASUGI. Slednje naj bi tudi z novo pogodbo po odbornikovih besedah nadalje zagotavljalo slovenski službi potrebni finančni zalogaj in osebje za nemoteno delovanje, kar naj bi potrjevalo vse dosedanje obveze.

Gabrovec je v repliki napovedal, da bo zadevi seveda še naprej pozorno sledil. Izrazil je pričakovanje, da bo reforma zdravstva vendarle zapisala novo poglavje tudi SSPPS, ki si zaradi dragocene vloge in dela na področju pomoči otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, njihovim družinam ter povezovanju med slednjimi in šolo zasluži največjo pozornost deželne uprave, dostojno finančno in kadrovsko dotacijo, ustrezne prostore ter upravno avtonomijo. »Kot tudi je nujno, da se operativnost službe razširi tudi na Goriško in na Videmsko, kjer so slovenske ali dvojezične šole« je zaključil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Deli