Z zmago Russo več Slovencev in desnica praznih rok

Intervju deželnega tajnika SSk Igorja Gabrovca v Primorskem dnevniku

Stranka Slovenska skupnost si močno prizadeva, da bo v drugem krogu tržaških občinskih volitev zmagal Francesco Russo, tudi zato, ker je od tega odvisna izvolitev njenega predstavnika v občinski svet. Prvič se namreč lahko zgodi, da predstavnik SSk ne bi bil izvoljen. Kako je prišlo do tega?

Zgodilo se je, da so se priprave na tokratne volitve odvijale v največji možni negotovosti. Županski kandidat je svojo razpoložljivost potrdil šele poleti, liste pa so nastajale avgusta. Sredinska lista, ki naj bi bil zbirni prostor raznih manjših strank, ni nikdar polno zaživela in njeni stebri so se prepozno izkazali za zelo krhke. Volilna kampanja se je odvijala le septembra s popolnoma novo in ne poznano listo, tako da zamude ni bilo mogoče zadostno nadoknaditi. Kandidati SSk so nastopali za občinski svet na eni listi, ta rajonske pa na drugi. Tudi to je prispevalo svoje k splošni zmedi in razprševanju glasov. Zato je toliko bolj pozitivno dejstvo, da se je kandidat SSk Peter Močnik uvrstil na solidno prvo mesto, ki bi v primeru kakih tristo dodatnih glasov listi najbrž pomenilo izvolitev že v prvem krogu. Glede na dane razmere so se lepo izkazale tudi ostale kandidatke SSk.

Naj dodam, da so se kandidati SSk uvrstili po preferencah na absolutna prva mesta v kar treh od sedmih rajonov, in sicer na Vzhodnem in Zahodnem Krasu ter pri Sv. Ivanu. Z Russovo zmago pa se, kot rečeno, krog kljub vsemu pozitivno sklene tudi v samem občinskem svetu.

Kaj je v vseh teh desetletjih pomenila prisotnost samostojne slovenske politične formacije v mestnem svetu?

Zaradi številčnih razmerij in volilnih pravil je stranki SSk dejansko že nekaj desetletij onemogočeno, da samostojno s svojo listo nastopa na občinskih volitvah v Trstu. Glede na veliko število slovenskih kandidatov in kandidatk na skoraj vseh nastopajočih siglah pa velja v prihodnje razmisliti o inovativni obliki resnično zbirne liste, ki bi nam omogočila, da se slovenska komponenta Trsta uveljavi kot močen in samostojen subjekt. Predstavniki SSk pa so bili vsekakor tako v občinskem svetu kot v rajonih vedno priznan, nepogrešljiv in povezovalen glas prostora, ki je bogat in raznolik.

S predstavnikom SSk bi v občinskem svetu sedeli štirje Slovenci, obenem vaša stranka opozarja, da bi v primeru zmage Roberta Dipiazze občina dejansko prišla v roke Bratom Italije, se pravi skrajni desnici. Scenariji, ki si ga najbrž ne želite …

Točno tako. Prizadevamo si za okrepitev slovenske ekipe v novem občinskem svetu, ki bi bila z županom Francescom Russom locirana vsa v večinski koaliciji. To bi nedvomno odprlo novo poglavje v odnosu med slovensko komponento mesta in mestnimi oblastmi. Kot tudi bi se pozornost županstva prvič resnično zazrla tudi na potrebe pozabljenih kraških vasi do Križa do Bazovice, pa tudi Rojana, Barkovelj, Škednja in Sv. Ivana. Neofašističnim skominam bi prestrigli peruti. Na dlani je, da bo v primeru Dipiazzove zmage skrajna desnica z neofašističnimi nostalgiki najbolj vplivna in odločujoča politična komponenta. To lahko preprečimo le s strnjeno udeležbo na balotaži.

Deli