Peter Močnik – kandidat SSk za tržaški občinski svet

Dragi volivke in volivci!
V tem trenutku splošne negotovosti kandidiram ob volitvah za občinski svet. Rad bi dal na razpolago svoje dolgoletne politične, delovne in upravne izkušnje. Po poklicu sem odvetnik in profesor, med leti 1988 in 2006 sem bil izvoljen v openski sosvet in trikrat v Občinski svet.
Kdor me pozna, ve, da sem pri delu konkreten. Sedanja uprava je potisnila Trst na stranski tir, saj ni sposobna obnoviti niti tramvajske povezave med Opčinami in Trstom. Za razvoj podeželja ni storila ničesar, na svoje so prišli le ožji krogi izbrancev. Zato Slovenska skupnost podpira županskega kandidata Francesca Russa, saj ima vizijo odprtosti Trsta do sosedov in do razvoja celotnega območja. Nujno je, da skupaj obrnemo stran, da izvolimo ljudi, ki bodo ponovno dali Trstu osrednjo vlogo, ki si jo zasluži. Ljudi, ki bodo konkretno delali za naše pravice. Zavzemal se bom za okolju prijazen razvoj s pospešitvijo kmetijstva in turizma; za upravo teritorija v dogovoru s skupno lastnino; za staro pristanišče, ki naj zaposluje mlade in ni le mestna četrt; za to, da bodo naše šole dobile primerno ureditev, od vrtcev dalje; za vsa ustavljena javna dela, prevoze in storitve; za oskrbo socialno potrebnih in ostarelih, za pomoč mladim, da si bodo lahko tu ustvarili družine; za sodelovanje in podporo krajevnim društvom. Pri taki prenovi bom rad sodeloval.
Če želite, da vse vas zastopam v občinskem svetu, na oranžni glasovnici prekrižajte simbol liste TS 21-26 in zraven napišite MOČNIK.
Deli