Giulia Leghissa – kandidatka SSk za tržaški občinski svet

Rodila sem se v Trstu, kjer sem obiskovala znanstveno smer liceja Franceta Prešerna s slovenskim učnim jezikom, nakar sem študij nadaljevala na tržaški univerzi ter diplomirala v Fiziki leta 2015. Magistrski študij sem dopolnila na Nizozemskem na Tehnični Univerzi v Eindhovnu, in magistrirala v Tehnologijah za Trajnostne Energije leta 2018. Po študiju sem se zaposlila na Royal Dutch Shell, na oddelku za Alternativne vire energije, najprej v skupini za tehnične nasvete in optimizacije večjim industrijskim strankam, od leta 2020 dalje pa kot ekonomist za projekte veternic na morju (offshore).
Že od višješolskih dni sem aktivno sodelovala v marsikaterem društvu ali kulturni skupini na teritoriju, do leta 2016 pa sem bila tudi tajnica Mladih za Prihodnost, mladinske sekcije Slovenske skupnosti.
Deli