Eva Fičur – kandidatka SSk za tržaški občinski svet

Ime mi je Eva Fičur. Po maturi na slovenski šoli v Trstu, sem diplomirala na Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu. Od leta 1983 poučujem na slovenskih šolah slovenščino, zgodovino in zemljepis.
V sklopu Slovenske zamejske skavtske organizacije sem bila vrsto let načelnica skavtinj. Aktivno sem se ukvarjala z odbojko pri športnem združenju Bor. Kot šolnici in mami sta mi blizu predvsem dve tematiki: šola in mladi.
Kandidiram za tržaški občinski svet na listi TS 21 – 26 , kjer je županski kandidat Francesco Russo. Naš program vsebuje veliko točk, ki predvidevajo obogatitev celotne tržaške občine. V programu je veliko govora o ovrednotenju teritorija, o skrbi za ostarele in za boljše storitve lokalnega javnega prevoza. Veliko pa je govora tudi o mladih in skrbi za njihovo bodočnost. Nadalje bo naša stranka skrbela, da se bodo nadaljevala dela z obnavljanjem dotrajanih šolskih stavb in drugih javnih struktur.
Deli