Michele (MIHA) Coren – kandidat SSk v občini Dreka

Michele (Miha) Coren bo na listi sedanjega župana Romanuta predstavljal stranko Slovenska skupnost.

V nedeljo, 3. in v ponedeljek, 4. oktobra, bodo potekale upravne volitve tudi v občini Dreka. Ta je po številu prebivalcev najmanjša občina dežele Furlanije Julijske krajine. Kljub temu se bosta na volilni preizkušnji soočili dve listi. Prva je lista s sedanjim županom Francescom Romanutom na čelu. Druga pa tista, ki jo je zasnoval trenutni podžupan Davide Jurman.

Slovensko skupnost bo na listi sedanjega župana Romanuta predstavljal njen član Michele (Miha) Coren. Glavna težava v občini Dreka je prav število prebivalcev: sto bivajočih občanov, ki so porazdeljeni v 18. različnih naseljih.

Skrb za starejše občane in mlade družine

Program liste župana, ki se poteguje za nadaljevanje dela, sloni torej na posegih za izboljšanje življenjskih pogojev predvsem starejših občanov, ki potrebujejo posebno pozornost. Prav tako bo velika pozornost namenjena maloštevilnim mladim družinam z otroki. Te družine potrebujejo konkretno podporo v sled težavam in stroškom, ki jih povzroča odročnost območja. V tem smislu si bo nova uprava prizadevala za vključitev Dreke v državni program strategije za omejevanje demografskega padca marginalnih območij (it. SNAI). V kolikor bo županova lista potrjena bo veliko napora posvetila rednemu vzdrževanju občinskega ozemlja. Gre predvsem za cestneo omrežje, ki mora ostati uporabno in varno v vseh letnih časih.

Za samostojanost in identiteto občine Dreka

Glede upravne politike občine se bodo izvoljeni predstavniki te liste zavzemali za ohranitev identitete in samostojnosti občine. Ker pa se dobro zavedamo svoje številčne šibkosti, si bomo vselej prizadevali za skupno sodelovanje med sedmimi občinskimi upravami Nediških dolin. Še posebej to velja za področje tehnične službe in finančnih uradov, nato pa še cestne infrastrukture. Take vrste povezovanja spodbuja med drugim tudi najnovejši deželni zakon št. 21 iz leta 2019 , ki je ponovno ustanovil Gorske skupnosti.

Podpora kmetijstvu in živinoreji

Skrbeli bomo za gospodarske dejavnosti, ki delujejo na našem ozemlju in spodbujali kmetijsko in živinorejsko dejavnost. Prav slednja je zelo dragocena tudi v smislu ohranjanja okolja in omejitve širjenja gozda. Za našo realnost predstavlja turizem velik, verjetno največji, potencial, ki ga je potrebno razvijati in učinkoviteje izkoristiti. V tem smislu načrtujemo uporabo že obstoječih in odrabljenih poslopij ter ovrednotenje poti in zanimivosti vezanih na prvo in drugo svetovno vojno. To nameravajo izvajati v sodelovanju z društvi in skupinami, ki že delujejo na tem področju v Sloveniji.

Čezmejno sodelovanje in zaščitna slovenske narodne skupnosti

Čezmejno sodelovanje bo v centru pozornosti. V tem smislu bodo predlagali ustanovitev stalne delovne komisije, ki naj bi skrbela za sinergično delovanje javnih uprav, institucij in društev z obeh strani meje. Podrobno bodo preverili možnosti davčnih olajšav tako za upravo samo kot tudi za posamezne občane. Pomembno poglavje zase pa predstavlja zaščita slovenske narodne skupnosti in izvajanje vseh ukrepov, ki jih ponujata državni in deželni zaščitni zakon.

Slovenski jezik in izvajanje zaščitnega zakona za gospodarski razvoj Benečije

Skrbeli bodo za ohranitev starih narečij, kakor tudi za utrjevanje knjižnega jezika. Temeljnega pomena bo sodelovanje s preostalimi dejavnostmi slovenske narodne skupnosti. Podrobno bodo spremljali tudi vse možnosti v prid gospodarskega razvoja, ki jih ponuja 21. člen zakona št.38/2001.

Deli