Alenka Deklic – kandidatka za občinski svet v Miljah

Alenka Deklic – rojena v Trstu 1966 je svojo mladost preživela v rojstni vasi Mačkolje, točneje na Križpotu ob reki Osp.

Od mladih nog je obiskovala slovensko šolo in se izobrazila za poučevanje. Najprej je poučevala kot veroučitelj na nižjih srednjih šolah, nato pa nastopila službo kot razredna učiteljica.

Ljubezen do likovnega ustvarjanja je vedno tlela v njenem srcu, že od otroštva, vendar je kot ogenj vzplamtela šele v  odraslosti, ko se je odločila za samostojno ustvarjalno pot.

Že dve desetletji je aktivna pri svetovni fundaciji za razvoj otrokovega talenta za mir. Védenje, strpnost, resnica in mir so bistveni elementi njenega pogleda na življenje. To so vogelni kamni za dom sožitja, in orodje pri premagovanju strahu pred različnostjo: rasno, versko, etično, kulturno, družbeno in jezikovno.

Odločila se je, da kot Slovenka sprejme vabilo domačega Društva Slovencev miljske občine in kandidira na prihodnjih oktobrskih občinskih volitvah v Miljah. Kot neodvisna kandidatka na listi Demokratske stranke hoče predstavljati vse sorojake, ne glede na njihovo politično pripadnost  in se zavzemati za našo stvar. Soglaša s programom levo-sredinske koalicije, ki nastopa enotno za dobrobit Milj. Osredotoča se na socialne teme pomoči šibkejšim, mladim in družinam; kulturno-vzgojnim, ki zaobjemajo šolstvo, šport, kulturo in družabnost pa tudi ekološkim s pozornostjo na naravi in človeku prijazni razvoj okolja in turizma. Veliko obogatitev lahko nudi čezmejno povezovanje in sodelovanje na različnih področjih prav zaradi prisotnosti nam specifične realnosti in kulturno-jezikovne raznolikosti z ustvarjanjem novega brezmejnega mešanega prostora na osnovah korenin tukajšnje kulturne dediščine.

Doslej se s politiko ni aktivno ukvarjala. Njen namen je pripomoči h gradnji tesnejših medsebojnih družbenih odnosov in globljega spoznavanja med ljudmi, ki sobivajo v istem skupnem prostoru.

Zanima jo človekov odnos do narave, zato je ekološka usmerjenost življenjsko vodilo. Prepričana je, da le uravnovešeno in spoštljivo sožitje z našim planetom bo omogočilo najprej naš obstanek pa tudi oblikovanje nove človekove zavesti za rast nove kulture, znanosti in človekovega duha.

V skladu s temi vrednotami namerava sodelovati in doprinesti svoj delež pri delu in udejanjanju smotrov, ki so navedeni v programu levosredinske koalicije, s posebno pozornostjo na potrebe slovenskega življa tega prostora, med katerimi npr. promocija dvojezičnosti.

Deli