Urada za slovenske šole mora biti avtonomen!

Stranka Slovenske skupnosti je že pred dnevi izrazila svoje negativno stališče do kakršnih koli oblik krčenja učnega osebja slovenskih šol v Furlaniji Julijski krajini. Slovenska šola namreč predstavlja nezamenljivi kulturni, izobraževalni in družbeni steber naše narodne skupnosti, saj si brez šol ne bi mogli predstavljati razvoja naše manjšine.

Glede na to, da zapleti okrog seznama osebja jasno dokazujejo, da dvajset let po  sprejetju zaščitnega zakona Urad za slovenske šole ni še popolnoma pristojen za samostojno razporeditev osebja na šolah in zavodih s slovenskim učnim jezikom, SSk zahteva od vlade, da čimprej uredi pravni status urada in zagotovi nujno potrebno upravno avtonomijo, zato da je lahko kos nalogam, ki so določene v 1. odstavku 13. člena zakona 38/01.

c

Ob tem poudarja, da morajo biti kriteriji za dodeljevanje osebja manjšinskemu šolskemu sistemu posebni. Za upravljanje te posebnosti pa je potreben avtonomni urad, kar je tudi smisel 1. odstavka 13 člena zaščitnega zakona in kar Italija že priznava drugim narodnim manjšinam, enako kot to priznava Republike Slovenije italijanski manjšini.

Urad za slovenske šole je v teh letih dokazal, da prav avtonomija lahko hitreje in bolj učinkovito reši marsikatero vprašanje, zato mora biti ta administrativni organ  v stanju, da čim bolje dela in da neposredno, v domeni z Rimom, izvaja zakonske predpise, ki urejajo in ščitijo slovensko šolo.

Stranka Slovenska skupnost zahteva tudi, da se stanje slovenskega šolstva v Italiji, ki temelji na avtonomiji, uskladi na bilateralni ravni med Italijo in Slovenijo.

Deželno tajništvo Slovenske skupnosti

Trst, Gorica, Videm, 5. avgusta 2021

Deli