Šolam deliti ustavo in statut v slovenščini

Predsedstvo deželnega sveta FJk bo v sodelovanju z deželnim šolskim ravnateljstvom razdelilo šolam lepo število izvodov publikacije, ki vsebuje besedilo italijanske ustave, deželnega statuta in še nekaj s tem vezanih koristnih informacij v italijanskem jeziku. Vest je razširil sam predsednik deželnega sveta Maurizio Franz, na katerega sta zato deželna svetnika Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) in Igor Kocijančič (SKP – Mavrična levica) naslovila zahtevo, naj spoštuje stvarno večjezičnost in večkulturnost tega teritorija. Pismo sta naslovila tudi na deželno šolsko ravnateljico Danielo Beltrame. »Ta načela so navsezadnje zaobjeta tudi v sami ustavi in v deželnem statutu, deželni svet je v minulih letih sprejel tri zaščitne zakone, ki so namenjeni varstvu in promociji priznanih jezikovno-narodnih skupnosti Slovencev, Furlanov in Nemcev« sta v pismu poudarila slovenska deželna svetnika in še posebej izpostavila dejstvo, da Slovenci razpolagamo tudi s šolami s slovenskim učnim jezikom. Zakaj potem publikacija izključno v italijanščini? Kakšno je sporočilo o (ne)enakopravnosti različnih jezikov in kultur, ki so sestavni del naše deželne stvarnosti? Spričo povedanega deželna svetnika Gabrovec in Kocijančič zahtevata, naj predsedstvo deželnega sveta poskrbi za objavo in delitev zanimive publikacije tudi v treh manjšinskih jezikih – ali preprosto v poenoteni štirijezični verziji.

Deli