Dežela naj priskoči na pomoč čebelarjem!

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je opozoril na težke razmere in hudo krizo čebelarske panoge

 »20. maj je svetovni dan čebel. O izrednem pomenu, ki ga odigravajo čebele v uravnavanju ekoloških sistemov in pri opraševanju rastlin, s katerimi pridelujemo 90 % svetovne hrane, je dobro znan. Kljub temu kaže, da naložbe in skrb za njihovo zaščito še zdaleč ne zadostujejo«, je v uvodnem delu svojega svetniškega vprašanja deželni vladi zapisal deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Predstavnik SSk je v nadaljevanju opozoril na hude težave, ki jih povzroča izginjanje čebeljih družin, kar je večkrat povezano s površno ali nepremišljeno uporabo fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu. K rednim težavam se letos dodaja še muhasta pomlad z nenavadno hladnimi temperaturami in obilnimi padavinami, ki so ponekod dejansko izničile pridelek prve polovice leta. Gabrovec je zato pozval deželno vlado naj nemudoma priskoči na pomoč čebelarjem z izrednimi ukrepi, saj drugače tvegamo, da bodo izničeni tudi učinki rednih prispevkov tej panogi.

Deželnemu svetniku SSk je včeraj odgovoril odbornik za kmetijstvo Stefano Zannier, ki je potrdil zaskrbljujoče podatke, ki so vezani predvsem na cvetenje akacije, saj slednja šteje približno polovico vsega pridelanega medu v naši deželi. Kljub temu, je v nadaljevanju zapisal odbornik, je potrebno počakati, da se zaključi obdobje cvetenja vseh medenih rastlin in šele za tem določiti potrebne posege. Leta 2019 je v podobnih oboliščinah Dežela priskočila čebelarjem na pomoč s prispevki za nabavo hrane in v tem smislu se deželna uprava pripravlja tudi letos. Prav tako je pričakovati podporo s strani rimske vlade, saj se slične težave pojavljajo tudi v številnih drugih deželah zlasti severne Italije.

»Zahvaljujem se odborniku za odgovor in se mu priporočam za finančno pomoč, ki bo seveda morala upoštevati tudi stroške prvih mesecev leta, saj je v mnogih krajih čebelam potrebno že dovajati sladkorni sirup« zaključuje Gabrovec, ki bo zadevi sledil v tesnem stiku s čebelarskimi društvi in organizacijami.

Deli