Kdaj bo v javnih natečajih predvideno tudi znanje slovenščine?

V zadnjih mesecih je Dežela objavila vrsto javnih natečajev oz. razpisov za kadrovsko okrepitev javne uprave. Zadnji med temi, čigar termin za prijavo zapade prihodnjega 3. marca, predvideva zaposlitev petnajstih uslužbencev kategorije C. Tudi v slednjem, tako kot v preteklih izvedbah, ni predvideno znanje slovenščine, ne kot pogoj, niti ne kot dodatek k točkovanju. Spričo tega je deželni svetnik SSk Igor Gabrovec predložil svetniško vprašanje, v katerem je opozoril na pomanjkljivost in spomnil, da je v javnih natečajih, ob angleščini, nujno potrebno upoštevati tudi znanje jezikov priznanih in zaščitenih manjšin. Javna uprava ima namreč dolžnost, da krije vrsto uslug tudi v teh jezikih, če pa tega ne upoštevamo pri izbiri osebja bodo uradi vedno pomanjkljivi.

Gabrovcu je med zasedanjem Deželnega sveta odgovoril odbornik Sebastiano Callari, ki se je oprl na iztočnico, da tovrstni razpis ne sme predvidevati specifičnih pogojev, ki bi šli preko zahtev, določenih za kritje administrativnih delovnih mest.

Svetnik Slovenske skupnosti se je odborniku zahvalil za pozornost, v isti sapi pa izrazil nezadovoljstvo nad odgovorom, ki pušča problem nerešen. Če velja, da je nepoznavanje slovenščine povod za negativno razlikovanje med kandidati tudi ni opravičljivo, da je za javno upravo to razlog za neupoštevanje potrebe po osebju z znanjem manjšinskih jezikov. »Nujno je, da zagotovimo dosledno dvojezično poslovanje povsod, kjer je to predvideno po zakonu in v statutih občinskih uprav. Če je potrebno naj deželna uprava objavi temu izrecno namenjene javne razpise, da bomo nato razpolagali s seznamom strokovno usposobljenih in sposobnih kandidatov za kritje vseh predvidenih službenih profilov. Večjezičnost mora biti predvsem priložnost, ne težava« je ob zaključku svojega posega dejal Gabrovec in odbornika pozval, naj zato ne počaka šele na naslednje svetniško vprašanje, ki naj ugotavlja, da je stanje še vedno nespremenjeno.

 

 

Trst, 28. februarja 2020

Deli