SSk: 20 kandidatov za deželne volitve

Stranka Slovenska skupnost je danes vložila kandidatne liste za deželne volitve, ki bodo v nedeljo 29. aprila. V petih volilnih okrožjih bo samostojno slovensko stranko zastopalo skupno 20 kandidatov, od katerih je 14 moških in 6 žensk. Vsi skupaj se bodo v volilni kampaniji zavzemali za dosego primarnega cilja: potrditev uspehov iz let 2008 in 2013, ko je SSk presegla 1% volilnih glasov. S tem je stranka, ki je izraz slovenske narodne skupnosti v FJk, na osnovi posebnega določila v volilnem zakonu izvolila samostojnega slovenskega predstavnika v najvišjo deželno institucijo. Profili kandidatov odražajo željo stranke, da s prepletanjem izkušenih javnih upraviteljev in novih sil poveže ves slovensko naseljeni prostor v prepričljivo in raznoliko politično ponudbo.

Na listi SSk ponovno kandidira dosedanji deželni svetnik SSk Igor Gabrovec (Trst, Gorica, Videm), ki je v zaključenem mandatu zasedal tudi mesto podpredsednika Deželnega sveta. Na listah SSk sta tudi števerjanska županja Franca Padovan (Trst, Gorica, Videm) in repentaborski župan Marko Pisani (Trst) ter tržaški občinski svetnik ter podpredsednik tržaškega občinskega sveta Igor Svab (Trst).

Razpoložljivost in popdoro stranki je potrdil prof. Boris Pahor (Trst, Videm, Pordenon), ki je obenem častni predsednik SSk. Z njegovo kandidaturo hoče slovenska stranka izpostaviti predanost vrednotam in načelom, ki jih prof. Pahor pooseblja in od vedno zagovarja: odklanjanje vsake oblike totalitarizma, zaverovanost v demokratično ureditev, enakopravnost in enakovrednost slovenske narodne skupnosti, pomen samostojnega političnega nastopanja, prizadevanje za sožitje med narodi pod skupno evropsko streho, družbena solidarnost in socialna pravičnost.

Na listah SSk je tudi lepo število mladih obrazov. Od podpredsednika mladinske deželne konzulte in goriškega rojaka Simona Petra Lebana (Gorica, Videm, Pordenon), do geometra in občinskega svetnika v Dolini Davideja Štokovaca (Trst)

Na Videmksem kandidirata zdravnica Manuela Quaranta Špacapan (Videm in Pordenon), vdova pokojnega Mirka Špacapana ter znani slikar, oblikovalec ter sodelavec štirinajstdnevnika Dom Moreno Tomasetig (Videm)

Na Tržaškem se bo za vstop v deželni svet potegovali še prof. Katja Dolhar (Trst, Tolmeč, Videm), farmacistka Milena Rustia Ota (Trst) in Miljčan Danilo Savron (Trst).

V Gorici bosta listo SSk zstopala še kulturna delavka Tamara Kosic in odvetnik mlajše generacije Marko Jarc.

Zelo dobro bo predstavništvo SSk v volilnem okrožju Tolmeč, kjer ponovno kandidira rojakinja iz Kanalske doline in pokrajinske predsednica SSO Anna Wedam ter rojak iz Rezije, sicer kulturni delavec Sandro Quaglia. Njegova kandidatura je za SSk še posebej pomebna, saj je stranka v dolini pod Kaninom pred petimi leti dosegla odličen rezultat in presegla 7% vseh oddanih glasov.

Stranka SSk je tudi aktivno sodelovala pri pisanju volilnega programa predsedniškega kandidata leve sredine Sergia Bolzonella. V program je bilo tako vneseno posebno poglavje glede zaščite slovenske narodne skupnosti v FJK. Poseben poudarek je bil dan na vlogi narodne skupnosti v organih javne uprave in pri upravljanju teritorija, ki je zaobjeto v 32 občinah, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001.

Deželno tajništvo SSk

Deli