Vodstvo SSk se je sestalo z neodvisnim kandidatom za senat Riccardom Illyjem

Delegacija deželnega vodstva stranke Slovenska skupnost (deželnega tajnika Igorja Gabrovca so spremljali strankin predsednik Peter Močnik, deželni podtajnik Marco Jarc, pokrajinski tajnik za Tržaško Marko Pisani in pokrajinski tajnik za Goriško Julijan Čavdek) se je včeraj popoldne sestala z neodvisnim kandidatom leve sredine v prvem senatnem enomandatnem okrožju Riccardom Illyjem. Na dnevnem redu pogovora so bile osnovne programske smernice, s katerimi se Illy predstavlja volivcem, nakar se je razprava posebej osredotočila na vprašanja gospodarskega razvoja Trsta in vse dežele. Predstavništvo SSk je Illyju izpostavilo znane težave, ki jih doživlja kraško ozemlje zaradi seštevanja vsemogočih okoljevarstvenih omejitev. Te so v kričečem nasprotju s priložnostmi in tudi ambicijami naših ljudi, ki kljub težavam uspešno razvijajo pomembne dejavnosti na področju kmetijstva, vinarstva in tudi koriščenja zgodovinskih in naravnih danosti v turistične namene. Zaščitena območja Natura 2000 so bila zarisana za časa njegovega predsedovanja, ko po Illyjevem mnenju ni bilo marž, da bi bil Kras izvzet. Zato je toliko bolj pomembno, tako Illy, da Dežela čimprej objavi upravljalne načrte, ki lahko edini omogočijo uravnovešenje med omejitvami in zahtevi po novih priložnosti usklajevanja in financiranja gospodarskih dejavnosti. Desetletne zamude in v dobri meri nespoštovane obveze, kakršna je protokol o Proseccu, so ustvarile kar nekaj razočaranja, na katero je potrebno odgovoriti s stvarnimi dejanji.

Beseda je tekla o razvojnih možnosti tržaškega pristanišča in na pozitivne zrcalne učinke na krajevno gospodarstvo in zaposlovanje. Razvoj pristanišča bo zahteval okrepitev prometnih povezav, še zlasti železniške. V tem smislu je znova aktualna zamisel o podvodni visokohitrostni trasi, ki bi bila stvarna in z novimi tehnologijami tudi varčnejša alternativa vrtanju podzemnih tunelov pod Krasom, do katerih obstajajo zelo utemeljeni pomisleki in nasprotovanje tako prebivalcev kot javnih uprav.

Glede volilnega zakona je kandidat za senat Riccardo Illy izpostavil potrebo, da se v italijansko ustavo izrecno vnese omemba pravice priznane manjšine, da je zastopana v parlamentu. Na osnovi te korekture je po Illyjevem mnenju tudi lažje zarisati primerne norme in odstopanja, ki naj to pravico konkretno uresničijo. Sicer pa je bil Illy v svojstvu predsednika deželne uprave leta 2007 prepričan zagovornik volilnega zakona, ki je na deželni ravni osvojil evropski model zaščite in danes omogoča samostojni slovenski listi, da konkurira z olajšavami za izvolitev svojega zastopnika. Ne gre za zajamčeno zastopstvo, kakršno npr. uživajo Italijani v Sloveniji, kljub temu pa omogoča slovenski stranki, da sploh konkurira. S stranko SSk bo zato v primeru izvolitve konkretno preveril možnosti, da se slično načelo vnese tudi v vsedržavno volilno zakonodajo.

Trst, 17. februarja 2018

 
Deli