SSk v bran Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel

Goriško pokrajinsko tajništvo stranke Slovenske skupnosti obžaluje včerajšnje izjave deželnega svetnika Stefana Ukmarja na račun Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Trditi, da je obnašanje slovenske glasbene šole podobno ožji skupini ljudi, je povsem krivično do slovenske ustanove, ki na goriškem deluje od povojnih let naprej, svoje korenine pa segajo v sam začetek prejšnjega stoletja. Očitno je vsa ta bogata glasbena in narodna dediščina svetniku Stefanu Ukmarju nepoznana, kot tudi mu je nepoznano v kakšnih pogojih je šola delovala dokler ni prišlo do samostojnosti in demokratizacije Slovenije, pri tem pa je s svojim učnim osebjem vedno uspela nuditi visoko kakovostno glasbeno izobrazbo in se uveljaviti kot vodilna vzgojno-glasbena ustanova na Goriškem.

Morda mora svetnik Ukmar pridno ubogati navodilom Demokratske stranke in temu kar pravi deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti, kar verjetno še posebej velja v času, ko se bližajo deželne volitve in je potrebno iskati konsenz za lastno ponovno izvolitev. Slovenska narodna skupnost in njena civilna družba pa ne spadata v notranjo domeno Demokratske stranke, zato resnično upamo, da se v prihodnje takih igric ne izvaja na koži slovenskih ustanov, kot je SCGV Emil Komel.

Združitev dveh slovenskih glasbenih šol naj nastane na podlagi avtonomnega dogovora med SCGV Emilom Komelom in Glasbeno matico, pri tem morata imeti obe glasbeni šoli enakovredno skupno korist, predvsem pa jima je potrebno omogočiti, da morebitni dogovor zaključita brez političnih pritiskov. Slovenski izvoljeni predstavniki naj bodo temu v pomoč.

 
Deli