Osrednji deželni urad za slovenski jezik čaka veliko odgovornosti in dela

V zvezi z osrednjim deželnim uradom za slovenski jezik, ki končno zadobiva prve prave obrise, vlada precejšnje zanimanje. »Sedaj, ko so postopki vendarle stekli, se mora deželna uprava potruditi, da bo nova služba kos pričakovanjem«, meni deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki se strinja z dvomi, ki jih je iznesel že doberdobski župan Fabio Vizintin. »Tudi sam sem odborniku Torrentiju pisal pismo, v katerem sem mu nakazal dvome in vprašanje v zvezi z bodočim delovanjem deželnega Urada. Sam tudi ocenjujem, da bo nova služba težko kljubovala vsemu delu, ki je potrebno za učinkovito izvajanje 8. člena zaščitnega zakona.« Deželni svetnik SSk je pristojnega odbornika opozoril, da mora imeti deželni centralni urad vlogo koordiniranja in izdajanja smernic za prevajalsko delo in pripomoči k temu, da bo razvejana mreža t.i. jezikovnih okenc čimbolj učinkovita. Krajevne uprave, posebej še tiste, ki delujejo popolnoma dvojezično, imajo že utečeno delo in marsikje tudi že ustaljene kadre, zato bi bilo napačno, ko bi jih skušati nadomestiti. Gabrovec meni, da bi bilo najpomembneje, ko bi novi deželni uslužbenci centralnega urada skrbeli za koordiniranje dela, poenotenje slovenskega izrazoslovja in pripravo smernic za prevajanje,  zlasti da poenotemo strokovno izrazoslovje, ki je trenutno v rabi v različnih javnih upravah. Deželno ravnateljstvo za kulturo je sicer po Gabrovčevem pismu odborniku že izdalo sporočilo za javnost, v katerem delno pojasnjuje nekatere iznešene pomisleke. »Zahvaljujem se odborniku za pojasnila in upam, da bo novonastala služba res čimprej lahko pričela s konkretnim delom, zato da jo bomo lahko spremljali in po potrebi usmerjali. Strinjam se s Torrentijem, ko trdi, da je treba državna sredstva, ki so namenjena uporabi slovenščine v javni upravi, izkoristiti čimbolje, čimhitreje in z osnovnim namenom, da izboljšamo kvaliteto in razširjenost vidne in uporabne dvojezičnosti na celotnem območju dvaintridesetih občin« zaključuje deželni svetnik Slovenske skupnosti.

Trst, 30. avgusta 2017

Deli