Turistično-informacijski center v Sesljanu mora delovati tudi v slovenščini

Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec opozarja, da mora prenovljeni turistično-informacijski center v Sesljanu delovati tudi v slovenskem jeziku. Na spoštovanje slovenščine v tem pomembnem uradu je Gabrovec že pred časom pisno opozoril direktorja deželne Agencije PromoTurismo FVG Marca Petrangela, zahtevo pa je predstavnik SSk obnovil tudi v svojem pozdravnem nagovoru na otvoritveni slovesnosti, ki je potekala pretekli petek ob navzočnosti podpredsednika Dežele Sergia Bolzonella.

Gabrovec je vodstvu deželne turistične agencije, ki je prevzela upravo sesljanskega urada, izpostavil, da gre za zelo pomembno informacijsko točko, ki se nahaja na zelo posrečenem in strateškem mestu. Informacijska točka mora nuditi vse potrebne informacije tistim, ki imajo že svoje načrte, istočasno pa vzbujati zanimanje in radovednost tudi takim, ki pridejo brez načrtovanega oddiha. Živimo namreč na območju, – piše Gabrovec – ki ponuja zelo različne možnosti dopustovanja in rekreacije, od morja do pešačenja in kolesarjenja po Krasu, bogatem s kulturno dediščino, naravnimi lepotami in enogastronomskimi dobrotami. »Želim pa spomniti, da je delo, posebej v kmetijskih panogah, tu zelo težko in zapleteno, zato ima turistični doprinos pomembno vlogo pri ohranjanju ravnovesij tega delikatnega sistema. Zaradi tega je zelo pomembno, da so pri ponudbi turističnega urada soudeleženi tudi vsi krajevni dejavniki« pravi Gabrovec, ki je v nadaljevanju direktorja Petrangela in podpredsednika Bolzonella še opozoril na nujno potrebo, da se sesljansko infotočko okrepi z osebjem, ki obvlada slovenski jezik. To bi bil pomemben znak spoštovanja večjezičnosti tega prostora, ki ima polnopravno dvojezičnost zapečateno tudi v občinskem statutu. Poleg spoštovanja uzakonjenih pravic bi s tem na primeren način odgovarjali tudi številnim turistom in obiskovalcem, ki prihajajo iz sosednje Slovenije, zaključuje Gabrovec svoj dopis, v katerem je vodstvo Promoturismo FVG med drugim obvestil tudi o pismu uredništvu, ki je bilo na ta račun objavljeno v slovenskem dnevniku.

Trst, 24. avgusta 2017

Deli