Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec srečal predsednico in ravnatelja Glasbene matice

Vloga in pomen glasbenega izobraževanja v okviru slovenske narodne skupnosti sta bili v ospredju sestanka, ki ga je v minulih dneh imel deželni svetnik SSk Igor Gabrovec s predsednico Glasbene matice Mileno Padovan in ravnateljem iste ustanove Bogdanom Kraljem. >Polemični toni in napetost, ki je v zadnjem obdobju prevečkrat zaznamovala javno razpravo o slovenskem glasbenem šolstvu, sta slaba popotnica za čas, v katerem smo poklicani, da odprtim vprašanjem ponudimo primerne odgovore. Na srečanju s predstavnikoma Glasbene matice, za katero sem sam zaprosil, smo obnovili dogajanje zadnjih let in predvsem smo skupaj razmišljali o pobudah, ki naj takoj po poletnem premoru omogočijo premostitev nastalih težav. Edini smo si bili v ugotovitvi, da je potrebno spoštovati in ovrednotiti vlogo in pomen obeh glasbenih ustanov, se pravi Glasbene matice in SCGV Emil Komel. Slednji se razlikujeta po obsegu in zgodovinskem razvoju, druži pa ju plemenita vloga posredovanja glasbenega znanja in kulture, ki jo obe šoli že več desetletij odlično opravljata. Zato je vsaj krivično, ko beremo, da naj bi glasbeno šolstvo odžiralo preveč finančnih dotacij ali da se mu namenja preveč pozornosti. Prej nasprotno! Glasbena kultura predstavlja pomemben člen v raznolikem mozaiku Slovencev v Italiji, ki smo svoje dejavnosti in ponudbo razvili na vseh področjih. Danes smo poklicani, da tudi sistem glasbenega šolstva bolje uokvirimo oziroma prilagodimo na spremembe na področju glasbenega izobraževanja v Italiji.  Za nerazumljivo in rekel bi kar sramotno petnajstletno zamudo pri ustanovitvi slovenske avtonomne sekcije pri konservatoriju Tratini v Trstu gre odgovornosti iskati izven slovenskega kroga. Metem so se tudi scenariji bistveno spremenili, tako da se danes ponujajo različne možne poti. Glasbeni šoli sta poklicani, da skupaj razmislita o skupni strategiji tudi v odnosu do šolskega ministrstva v Rimu.  Od svojih sogovornikov sem slišal popolno razpoložljivost za tvorno in spoštljivo razmišljanje o različnih opcijah, ki jih bo potrebno že v kratkem analizirati in oceniti skupaj s pravniki in računovodji. Isto razpoložljivost sem zasledil v pogovorih z goriško glasbeno šolo Emil Komel< je vsebino nedavnega srečanja s predstavnikoma Glasbene matice ocenil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. Obe glasbeni šoli bosta do konca meseca posredovali Deželi pisni spomenici, že začetka septembra pa bi bilo še kako priporočljivo, da pristojni deželni odbornik skliče sejo posvetovalne komisije v razširjeni sestavi, ki naj temu vprašanju nameni posebno sejo. >Z izsiljevanjem ali vsiljevanjem rešitev ne pridemo daleč, to sem večkrat povedal. Nasprotno pa nam pot dogovorjenega iskanja skupnih poti odpira nove priložnosti razmišljanja tudi na drugih področjih. V naši skupnosti je veliko znanja, navdušenja in še vedno neizkoriščenih virov, ki se jim ne smemo odpovedati< je še poudaril Gabrovec.
Trst, 17. avgusta 2017
Deli